salonas 3
Miestas

Patikrino

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (VSSK) tikslas yra nustatyti, ar kontroliuojami objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo.

2018 m. grožio paslaugų srityje NVSC Kauno departamento VSSK specialistai atliko 556 planines kontroles (informavus objektą prieš 10 darbo dienų). Daugiausia planine tvarka buvo patikrinta ūkio subjektų, kurie teikia plaukų priežiūros paslaugas (267 vnt.), nagų priežiūros paslaugas teikiančių objektų buvo 114, iš kurių 12 nustatyti pažeidimai ir paskirtos administracinės nuobaudos. Pažeidimai susiję su instrumentų sterilizavimo procedūromis, teikiant nagų priežiūros paslaugas.

Be planinės kontrolės buvo vykdoma ir operatyvioji kontrolė pagal gautus skundus ar pranešimus. Vykdant minėtą kontrolę ūkio subjektas nėra informuojamas iš anksto.

2018 m. atlikta 13 operatyviųjų kontrolių, iš jų dėl plaukų priežiūros paslaugų–6 (keturiems nustatyti pažeidimai ir paskirtos administracinės nuobaudos), dėl veido paslaugų–3, dėl kūno ir nagų priežiūros po 2, kuriuose taip pat nustatyti pažeidimai ir paskirtos administracinės nuobaudos. Dažniausi operatyviosios kontrolės pažeidimai yra susiję su vykdoma grožio paslaugų veikla neturint leidimo-higienos paso, net 10 kartų. Kiti dažniau pasitaikantys pažeidimai susiję su netinkamu paviršių, įrangos, įrankių ar rankų dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimu bei šių priemonių dokumentų neturėjimu. Rečiau pasitaikantys pažeidimai dėl netinkamai atliekamų įrankių dezinfekcijos ar sterilizacijos procesų bei pakartotinai naudojamų vienkartinių instrumentų.

NVSC nuolat teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, juos konsultuoja visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Specialistai primena, kad leidimo-higienos paso turėtojai privalo pasikeitus kontaktiniams duomenims, gyvenamos vietos adresui, asmens pavardei arba nebevykdant veiklos turi informuoti NVSC Kauno departamentą.

Nesaugios ir netinkamai teikiamos paslaugos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių ligų sukėlėjų platinimui. Specialistai primena, kad paslaugų vartotojai pastebėję grožio paslaugų teikimo metu galimus neatitikimus Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimams turėtų kreiptis į NVSC Kauno departamentą (K.Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, el. p. kaunas@nvsc.lt), nurodant objekto pavadinimą, adresą bei pastebėtus pažeidimus.

Parašykite komentarą