Kapinės
Naudinga žinoti

Pasikeitė tvarka

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento specialistai dažnai sulaukia prašymų išduoti leidimus žmonių palaikų perlaidojimui (ekshumavimui). 2022 metais buvo išduoti 6 leidimai ekshumuoti žmogaus palaikus.

Atkreipiame dėmesį, kad Leidimas ekshumuoti žmogaus palaikus (Leidimas) reikalingas ir pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (praėjus 25 metams), o už Leidimo ar jo dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava, kuri pareiškėjo vardu turi būti sumokėta iki Leidimo ar jo dublikato išdavimo.

Leidimai išduodami vadovaujantis Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklėmis, kurias galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429744/asr.

Norint gauti Leidimą, reikalinga pateikti prašymą ir atitinkamus dokumentus. Prašymo formą ir kitą informaciją, reikalingą Leidimui gauti rasite adresu https://lietuva.gov.lt/lt/leidimo-ekshumuoti-zmogaus-palaikus-jo-dublikato-isdavimas-lngm-issuance-of-a-permit-to-exhume human-remains-and-a-duplicate-permit/-77;10331.html.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Leidimas išduodamas ne tik palaidoto žmogaus giminėms, bet ir palaidoto žmogaus sutuoktinio, partnerio prašymu, juridiniams asmenims (Kultūros ministerijos įgaliotai institucijai ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui), kai reikia ekshumuoti palaikus istorinės atminties išsaugojimo ar tyrimo tikslais.

Parašykite komentarą