Fiksavimas10
Švietimas

Pradinio ugdymo mokytojos pasakojo apie programas „10 monkeys“ ir „Classroomscrean“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia gerosios patirties sklaidą, kviesdamas mokyklas dalintis savo sėkmės istorijomis. 2020 metų birželio 4 d. virtualioje aplinkoje įvyko metodinis renginys „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“.

Gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė pristatė įstaigoje taikomą  nuotolinio mokymo sistemą ir jos kūrimo bei tobulinimo etapus, pasitelkiant bendruomenės apklausas, vykdytas nuotolinio mokymo proceso pradžioje, įpusėjus ir pabaigoje. Direktorė pasidžiaugė, kad paskutinės apklausos duomenimis, gimnazijos bendruomenė vykdomą nuotolinį mokymą(si) vertina gerai. Pasirinktos pagrindinės mokymo(si) aplinkos „Office 365, „Outlook“, „TAMO“, „Teams“ ir „Moodle“ leido užtikrinti efektyvų ugdymo organizavimą, tinkamą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jūratė Davainienė pristatė šias mokymosi aplinkas ir papasakojo, kaip vertina mokinius, naudodamasi „Teams“ aplinka. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Janina Adomaitienė ir geografijos vyresnioji mokytoja Jurgita Vaškevičiūtė klausytojus supažindino su Moodle aplinkos panaudojimo galimybėmis mokinių skatinimui, vertinimui ir įsivertinimui. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Milda Vaičiulionienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Asta Valentienė ir istorijos mokytoja metodininkė Dalia Kazakevičienė pademonstravo, kaip mokytis padedančiam vertinimui taiko aplinkas ir įrankius „EMA“, „EDUKA klasė“, „Egzaminatorius“, „Istorija TAU“ ir džiaugėsi, kad privalomo nuotolinio mokymo metu atsirado galimybė nemokamai jomis naudotis.

Džiugu, kad mokytojai neapsiribojo pasiūlytomis mokymo aplinkomis ir nestokodami kūrybiškumo ieškojo įdomesnių, įvairesnių vertinimo ir įsivertinimo įrankių. Apie tai kalbėjo pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rasa Girnienė ir Lina Vilkauskienė, pasakodamos, kaip joms sekasi motyvuoti mokinius mokymuisi, taikant programas „10 monkeys“, „Classroomscrean“ ir kt. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Asta Valentienė efektyviai pritaikė programėlę „Mentimeter“. Matematikos mokytoja metodininkė Galina Masaitienė džiaugėsi atradusi mokinių darbų taisymo įrankį „Snipping tool“, muzikos vyresnioji mokytoja Rasa Strabulienė apžvelgė programėles „Dūdorius”, „Wordwall“, „Kahoot“, kurias taikė savo pamokose. Technologijų mokytoja Laima Dauskurtienė ir dailės mokytoja metodininkė Rasa Kivilienė papasakojo, kaip kūrybingai mokinių darbų vertinimui pritaikė TEAMS vaizdo pamokų aplinką.

Džiaugiamės, kad Kauno Palemono gimnazijos bendruomenė, atsakingo ir kūrybingo gimnazijos vadovų ir mokytojų darbo, mokinių ir jų tėvelių palaikymo dėka, įveikė nuotolinio mokymo(si) iššūkius.

Nuoširdžiai dėkojame už pasidalinimą.

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė,

Ramunė Baniulienė, Kauno Palemono gimnazijos direktorė

Parašykite komentarą