Foto nuotolinis anglų k.
Švietimas

Nuotolinis ugdymas anglų k. pamokose pradinėse klasėse

Lietuvoje paskelbus karantiną, nuotolinis ugdymas tapo iššūkiu ne tik mokiniams, jų tėvams, tačiau ir mokytojams. Kol daugelis mokinių atostogavo, mokytojai tuo metu dalyvavo įvairiuose vebinaruose, iš daugybės siūlomų internetinių platformų rinko tinkamiausias mokymui bei gilinosi į nuotolinio ugdymo subtilybes.

organizavo Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio nuotolinį pasitarimą, kurio metu metodinio būrelio narės, praėjus mėnesiui nuo nuotolinio ugdymo pradžios, dalinosi savo įspūdžiais, naujomis patirtimis.

Kauno Milikonių progimnazijos anglų k. mokytoja ekspertė Rasa Petružienė teigė, jog šis laikotarpis suteikia galimybę mokytojams geriau pažinti savo mokinius, jų tėvus ir atvirkščiai. Progimnazijai pasirinkus Office 365 nuotolinio mokymo platformą, mokymai vyksta be trukdžių. Mokinių ir tėvų patogumui, pamokų planai, vadovėlio ir pratybų užduočių paaiškinimai, papildoma medžiaga keliami ne tik į TAMO dienyną, tačiau ir į Office 365 platformą. Mokytoja kiekvienai klasei veda po dvi savaitines 25–30 min. trukmės virtualias pamokas, kurių metu mokiniai klauso, kalba, skaito bei rašo. Taip pat, karantino metu mokiniai turi galimybę nemokamai naudotis Oxford leidyklos internetinėmis pratybomis. Mokytoja Rasa džiaugiasi nenutrūkusiu ir besitęsiančiu mokymu.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Edita Rabizaitė taip pat džiaugėsi Office 365 platformos suteikiamomis galimybėmis ne tik vesti virtualias pamokas, tačiau ir testuoti mokinius. Žodžių mokymuisi, diktantų rašymui mokytoja naudoja www.quizlet.com aplinką. Mokytoja, ugdydama mokinius nuotoliniu būdu, išskyrė 2 pamokų tipus – pamokos realiuoju laiku ir pamokos mokinio pasirinktu laiku. Pamokos realiuoju laiku vyksta Office 365 platformoje, jos būna trumpesnės (20–30 min.). Šio tipo pamokų metu mokiniai dažniausiai atlieka kalbėjimo užduotis, skaito tekstus, taria žodžius. Vykstant atsiskaitymams „žodžiu“, mokytoja kiekvienam mokiniui nurodo jo prisijungimo laiką. Mokiniams mokantis pačių pasirinktu metu, mokytoja sudaro planą, nusiunčia video pamoką, kurioje mokiniai gali rasti visus paaiškinimus, įvairias nuorodas. Tekstų įrašus mokiniai gali rasti www.youtube.com.

Naujomis galimybėmis džiaugėsi ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė Inga Mačiežaitė-Doveikienė, kuri dar prieš prasidedant nuotoliniam ugdymui jau buvo susipažinusi su ZOOM, Edmodo ir kitomis aplinkomis. Tad šiai mokytojai startuoti nebuvo labai sudėtinga, o praėjusi mėnesiui pamokos vyksta be trukdžių. Mokytoja kiekvienai savaitei parengia planą, kuriuo dalinasi su tėvais ir aptaria su mokiniais ZOOM pamokų metu. Žodžių mokymuisi mokiniai naudoja www.quizlet.com aplinką, kurios pagalba mokosi žodžių reikšmes, rašybą, o pasimokę turi galimybę pasitikrinti žinias ir pamatyti įvertinimą. Mokytoja įsitikinusi, kad nuotolinis mokymas ugdo mokinių savarankiškumą.

Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ anglų k. mokytoja metodininkė Jurgita Tatarūnienė jau dabar planuoja, jog naudos nuotolinio ugdymo priemones mokiniams sugrįžus į klases. Mokiniai mokosi sinchroniniu ir asinchroniniu laiku. Mokytoja, naudodama ZOOM aplinką kiekvienai klasei veda 2 savaitines pamokas. Mokymuisi asinchroniniu laiku, mokytoja mokiniams nusiunčia medžiagą, užduotis savarankiškam mokymuisi. Papildomas užduotis mokiniai atlieka www.eduka.lt.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos anglų k. mokytoja metodininkė Kristina Švagždienė visas anglų k. pamokas pagal tvarkaraštį veda ZOOM aplinkoje. Šių pamokų metu mokiniai turi galimybę lavinti kalbėjimo, rašymo, skaitymo ir klausymo įgūdžius. Savaitinius pamokų planus mokiniai randa TAMO dienyne bei Edmodo mokymo platformoje, kurioje jie gali ne tik tarpusavyje bendrauti, komentuoti mokytojos įrašus, įkelti atliktus pratimus, tačiau ir atlikti įvairias sukurtas užduotis bei testus. Papildomas užduotis mokiniai turi galimybę atlikti www.eduka.lt aplinkoje, tačiau tai jiems ne naujovė, kadangi ir anksčiau mokiniai tai darydavo pamokų metu. Šį laikotarpį mokytoja įvardina, kaip puikią galimybę visapusiškam tobulėjimui bei kūrybiškumui.

Nors daugelis sutiktų, kad buvome įmesti per vieną naktį į šią situaciją ir iš pradžių buvo įvairių trikdžių ir nesklandumų, tačiau dabar, mokytojai tai supranta kaip puikią galimybę inovatyvesniam, kūrybiškesniam mokymui, kuris ugdo mokinių savarankiškumą.

„Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybės“ (V. Čerčilis).

 

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio informacija

Parašykite komentarą