051503
Švietimas

„Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose“

Gegužės 11 dieną Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio nariai ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, bendrųjų ugdymo mokyklų etikos mokytojus pakvietė į nuotolinį metodinį renginį „Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose“.

Renginio tikslas – pasidalinti sukaupta patirtimi etikos pamokose, vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Renginį pradėjo Kauno miesto metodinio būrelio narys, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos etikos mokytojas metodininkas Tomas Pažarauskas. Mokytojas Tomas kalbėjo apie nuotolinio mokymosi Moodle, Zoom ir Office 365 aplinkų privalumus bei trūkumus. Pristatė konkrečią praktinę pamoką, kaip ją veda nuotoliniu būdu ir pademonstravo, kaip žinių įsivertinimui taiko „Kahoot” internetinį įrankį.

Kauno Dainavos ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijų etikos mokytoja metodininkė Laima Motiejūnienė pristatė keletą metodų, kuriuos ji taiko mokinių ugdymo procese, pateikė konkrečių pamokų pavyzdžių.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos etikos vyresnioji mokytoja Rūta Bylienė dalinosi savo patirtimi, kaip jai sekasi taikyti edpuzzle.com įrankį. Mokytoja džiaugėsi, jog įrankio taikymas įvairaus amžiaus mokiniams pasiteisino, nes pamokos tapo aktyvesnės, labiau įtraukiančios. Ji padrąsino ir kolegas, norinčius ugdymo procesą paįvairinti vaizdo pamokomis ir bet kurį vaizdo įrašą papildyti interaktyviais klausimais bei kita mokomąja medžiaga, išbandyti šį įrankį.

Džiugu, kad renginys leido praplėsti etikos mokytojų asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas, taip pat paskatino etikos mokytojus mokiniams sudaryti tokias nuotolinio mokymo(si) galimybes, kurios ne tik leistų vykdyti mokymo(si) procesą karantino metu, bet ir padėtų integruoti nuotolinio mokymo(si) aplinkas į kasdienį ugdymo procesą ateityje ir leistų jas sėkmingai taikyti ne tik pramogoms, bet ir kitose veiklose.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune https://bit.ly/m/kaunoaleja

Parašykite komentarą