3 e1585976651280
Švietimas

Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Kaip praėjo pirmoji savaitė?

Apie tai, kaip sekasi organizuoti nuotolinį mokymą ir kaip praėjo pirmoji savaitė, balandžio 3 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pakvietė patirtimi pasidalinti Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos vadovus ir mokytojų komandą. Nuotoliniu būdu tiesiogiai buvo susijungę 36 mokytojai ir mokyklų vadovai iš visos Lietuvos.
Kol visi komentuoja pavyko ar nepavyko nuotolinio mokymo startas, mokytojai ramiai ir labai atsakingai dirba, nuolat reflektuodami ir stebėdami savo mokinius bei situaciją. Pedagogai šiuo laikotarpiu ypač daug mokosi ir išbando tai, kam įprastoje mokykloje nespėdavo skirti laiko. Diskusijose mokytojai dalinasi ir net savotiškai džiaugiasi dėl tokių aplinkybių, nes kompetencijos ir IT pažinimas auga ne dienomis, bet valandomis. Kažkas bandė ieškoti informacijos kiek sąnaudų ir įvairių projektų lėšų išleista mokytojų IT ir nuotolinio mokymo kompetencijoms iki šiol. Čia tas pats, kaip mokytis užsienio kalbos, bet neturėti galimybės būti toje kalbinėje aplinkoje. Tad, matyt, kad per šias tris savaites Lietuvos mokytojų kompetencijos, kaip dirbti nuotoliniu būdu taikant IT, šovė į viršų nesuskaičiuojama dimensija, nes tokios sąlygos tiesiog pačios užgriuvo ir įtraukė visus.
Lina Viršilienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė, pasakojo: „Esame įpratę dirbti ir organizuoti veiklas nuolatinėje kaitoje. Per penkerius vadovavimo mokyklai metus sukaupta patirtis dabar leidžia džiaugtis komandos įdirbiu ir mokytojų kompetencijomis. Nuo 2015 metų mūsų progimnazija viena pirmų išbandė Microsoft Office 365 aplinką ir įsidiegė mokykloje „debesų“ sistemą. Jos pagrindu visa bendruomenė turi savo paskyras, pašto dėžutes ir gali naudotis visu paketu programinių priemonių. Tai ypač patogu organizuojant ir planuojant įstaigos veiklą, bendrinant dokumentus, kartu rengiant planus ir kitas tvarkas. Mokytojai patogiai dalinasi ir visada gali rasti duomenis ar informaciją dokumentų susistemintose saugyklose. Administracijos darbą organizuoti nuotoliniu būdu taip pat lengva, nes turėdami reikiamą įrangą (kompiuterius, skenerius, spausdintuvus) ir naudodamiesi „debesų“ dokumentų saugykla bei perduodami informaciją DVS ar elektroniniu paštu tai padarome dar greičiau nei įprastai. Nesugaištamas laikas vaikštant į kabinetus. Mokytojų pasirengimas dirbti šiuolaikiškai ir nuotoliniu būdu taip pat nuosekliai formuotas įvairiuose projektuose: „Šiuolaikinės mokymosi aplinkos“, „Samsung – mokykla ateičiai“, „IT pradiniame ugdyme“, „Technologijų vedliai“, „eTwinning“ ir kiti tarptautinių partnerysčių projektai, kurių metu didžioji dauguma mokytojų išmoko naudotis IT, vesti video konferencijas, nuotolines pamokas, ruošti skaitmeninį ugdymo turinį. Todėl šiandien galime ramiai dirbti autentiškai sukurtoje nuotolinio mokymosi sistemoje, naudodami išbandytas, patikrintas platformas ir įrankius. Kažkas šiuo metu labai išgyvena dėl tokios situacijos, bet aš esu rami, kad mūsų progimnazija ir toliau veikia nenutraukdama pradėtų darbų, vesdama mokinius vertybiniu ir savitu visuminio ugdymo keliu.“

040402 e1585976743733

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Glebauskienė auditorijai pristatė mokyklos nuotolinio mokymosi sistemą – pagrindines platformas, ant kurių kuriamas ugdymo turinys, ir naudojamus įrankius atskirų veiklų ir mokymosi būdų organizavimui. Progimnazijos pasirinkta pagrindinė įeiga į mokyklos aplinką yra elektroninis dienynas TaMo, tai vieta, kur mokytojai įkelia pamokos užduotis ir nuorodas į pamokos veiklas. Dienynas yra įrankis, susietas su personalo (mokytojų) veiklos apskaita bei mokinių pažangos fiksavimu. Tai taip pat yra pagrindinis įrankis komunikacijai su tėvais. Kita platforma – Edmodo, kurioje visi mokytojai turi savo klases ir pagal tvarkaraštį susitinka jose su savo mokiniais. Edmodo aplinkoje patogu dirbti asinchroniniu būdu, kai nėra tiesioginės transliacijos vaizdu, bet galima „čia ir dabar“ komentuoti mokinių klausimus, įkelti nuorodas mokymuisi, vertinti ir socialiai bendrauti. Trečia pasirinkta priemonė – ZOOM konferencijų kambariai, kurie kiekvienam mokytojui su unikalia paskyra atstoja jo dalyko kabinetą, kuriame vedamos gyvos vaizdo pamokos.
IT mokytoja Rimantė Grumadaitė pristatė savo, kaip klasės auklėtojos, patirtį planuojant auklėtinių krūvius ir pamokų tvarkaraštį bei mokytojo pagrindinius įrankius organizuojant pamokas ir išmokimo stebėjimą. Progimnazijos mokytojai sėkmingai naudoja Quizizz programą apklausų ir išmokimo stebėjimui, kurią paskaitos metu galėjo išbandyti ir visi dalyviai.
Apibendrinant susitikimą, Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos komanda atsakė į klausimus ir pakvietė visus toliau bendrauti ir dalintis patirtimis ateityje. Direktorė Lina Viršilienė, dėkodama savo mokytojams ir visiems dalyviams, šiandieninę situaciją palygino su galimybe skristi raketa, kurios valdymo mokomės eigoje, tad suprantama, kad užpuola ir nesvarumo būsena ir baimės ar nusivylimo momentai. Todėl kiekvieno įstaigos vadovo rūpestis palaikyti savo kolegas, suteikiant jiems pasitikėjimą ir stengiantis išlaikyti visų pusiausvyrą. Šiuo metu, kaip niekad ypač svarbus kiekvieno pastebėjimas ir palaikymas, atviras ir nuoširdus dalinimasis bei pagalba tiems, kam reikia.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Parašykite komentarą