9
Švietimas

Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams

2020 m. balandžio 2 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo vertingos patirties sklaidą „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams “ (1 dalis). Patirtimi dalinosi jungtinė Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojų komanda. Kaip sekasi organizuoti nuotolinį mokymą(si) mokykloje,  patirtimi dalinosi direktorė dr. Dalia Lapėnienė. Kaip sekėsi lietuvių, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, kitų dalykų  pamokose, savo patirtimi dalinasi mokytojai Aušra Marija Bidvienė, Gediminas Grėsius, Simona Kentrienė, Vilma Milašiūnaitė, Aušra Ražauskienė.

Dr. D. Lapėnienė akcentavo, kad dabar, kai visos šalies mokyklos jau perkėlė klases į virtualias erdves, mokymas ir mokymasis iš namų yra didelis pokytis visiems: ir mokiniams, ir tėvams, ir mokytojams. Kaip įvertinti mokinių progresą ir įsitraukimą, kaip užnorinti mokinius dalyvauti pamokose ir atlikti užduotis, kaip palaikyti ryšį tarpusavyje ar su kitomis institucijomis? Tai ypač aktualūs klausimai, į kuriuos ir pabandėme atsakyti. Nuotolinio mokymosi organizavimo vykdymą Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje palengvino tai, kad mokykla nuo 2013 metų dalyvauja Microsoft mokyklų tinklo veikloje ir yra akredituota kaip gerosios patirties įgijusi mokykla, taikanti technologijas (angl. Microsoft Showcase School). Mokykloje dirba dešimt mokytojų, kurie yra pripažinti pasaulinio tinklo Microsoft švietimo technologijų ekspertais. Likusi dalis kolektyvo mokytojų – susitelkusi ir besimokanti bendruomenė, kurios nariai siekia maksimaliai išnaudoti technologijomis praturtinto mokymosi privalumus. Office 365 aplinkos naudojimas komunikacijai ir mokymuisi iki nuotolinio mokymosi pradžios ir yra geroji patirtis jau nuo 2016 metų.  Dalyvavimas globaliame Microsoft mokytojų tinkle skatina šiuolaikinių mokymo metodikų taikymą, į mokinį orientuoto mokymo metodų pasirinkimą, orientavimąsi ne tik į dalyko turinį, bet į XXI a. kompetencijų ugdymą. Mokiniai jau seniai pajuto technologijomis praturtinto mokymosi naudą: užduočių interaktyvumas ir įtraukumas, realiu laiku gaunamas grįžtamasis ryšys, pažangos matomumas ir skatinimas siekti gerų rezultatų. Mokykloje atlikus tyrimą, nustatytas teigiamas ryšys tarp technologijų naudojimo dažnumo ir pasiekimų: dažniau technologijas naudojantys, daugiau skaitmeninių mokymo priemonių naudojantys mokiniai demonstruoja geresnius mokymosi pasiekimus.

Ruošdamasi nuotoliniam mokymuisi ir siekdama sėkmingo perėjimo į naujas mokymo(si) aplinkas mokykla pasirinkto TEAMS aplinką, nes Office365 paketas  mokyklos bendruomenei buvo gerai pažįstamas  jau nuo 2013 metų, kiekvienas mokinys ir mokytojas turėjo savo Office365 paskyras. TEAMS programa buvo pasirinkta todėl, kad ji apima visas nuotoliniam mokymui svarbias funkcijas: kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti kaip socialinis tinklas, neriboto laiko video konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma, turinti savybę iš karto įvertinti uždaro tipo testus ir rodyti mokinio pažangos kitimą pamoka po pamokos. TEAMS aplinka apima labai daug galimybių, kurias reikėjo išanalizuoti nuotolinio mokymosi organizavimo kontekste. Siekiant perimti mokyklų gerąją patirtį, dvi savaites vyko intensyvaus mokymosi ir nuotolinio mokymosi organizavimo procesas, kurio metu mokytojai ir vadovai mokėsi įvairiuose globaliuose renginiuose, organizuojamuose Microsoft mokyklų tinklų.

Dar vienas iš TEAMS aplinkos privalumas – daugybė programų ir įrankių, kurie mokymosi turinį paverčia interaktyviu, patraukliu mokiniui, patogiai pateikiamu ir lengvai prieinamu 24 val. per parą 7 dienas per savaitę. Mokytojai dvi savaites aktyviai diskutavo apie metodiką dirbant nuotoliniu būdu, sinchroniniu ir asinchroniniu ryšiu pateikiamos medžiagos ypatumus, išgrynindami šiuos NM elementus: atsakingas suplanavimas – pirmasis ir svarbiausias žingsnis pasirengiant nuotoliniam mokymui. Kitas svarbus elementas – tinkamas technologijų naudojimas ir mokykloje priimti susitarimai, ką kiekvienas mokytojas turi padaryti prieš pamoką, pamokos metu ir pamokai pasibaigus.

Patirties sklaidos renginio metu pristatyti keturi įrankiai: baltos lentos naudojimas pamokoje (TEAMS funkcija), interaktyvių užduočių kūrimas su Genially, video medžiagos panaudojimas su Edpuzzle, pažangos vertinimas naudojant Forms (TEAMS funkcija).   Mokytojai, išskyrę šiuos įrankius kaip ypač naudingus ir padedančius vykdyti nuotolinį mokymą, pristatė savo patirtį.

Apie šios savaitės pamokas sulaukta tėvelių ir mokinių atsiliepimų:

„Kai pasakoju aplinkiniams apie šią dieną, manim netiki“, – reflektuoja 6 b klasės mokinio mama.

„Kaip gali būti? – tai idealu…“
,,Arnas labai patenkintas viskuo…“
,,Augustinas  sako, kad „viskas sklandu ir pakankamai aišku. Labiausiai patiko geografijos pamoka!“
Mama Eglė: ,,Tas visko daug reiškia, kad mokytojai ruošėsi ir stengėsi. Mano nuomone, puikiai dirba. Kaip greitai vaikas įsisavina naują medžiagą, nuo vaiko priklauso.“
„Tomai viskas sekėsi puikiai, labai patiko.“
7c kl. mokinys Lukas teigia: ,,Mokytoja, pagaliau aš viską suprantu, kai niekas netrukdo…“

Patirties sklaidos renginys sulaukė ypač didelio pedagoginių darbuotojų susidomėjimo.

Parašykite komentarą