Naudinga žinoti

Norint perlaidoti žmogaus palaikus, reikalingas leidimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) išduoda leidimus žmonių palaikų perlaidojimui (ekshumavimui). Ekshumavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-662 patvirtintos „Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklės“.

Kada ir kaip gauti leidimą?

Norint žmogaus palaikus ekshumuoti nesibaigus kapo ramybės laikotarpiui (nepraėjus 25 metams), reikalingas NVSC leidimas arba prokuroro nurodymas.

Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, NVSC turi pateikti: laisvos formos motyvuotą rašytinį prašymą, pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, pareiškėjo giminystės ryšį su palaidotu žmogumi patvirtinančio dokumento kopiją, palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų kopijas, asmens mirties liudijimo kopiją, jei asmuo miręs iki 2017 m. sausio 1 d.

Leidimas neišduodamas žmogaus, mirusio nuo juodligės ir (ar) ypač pavojingų užkrečiamų ligų, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278, palaikų ekshumavimui. Ekshumavimo išlaidas apmoka pareiškėjas.

Leidimas perlaidoti žmogaus palaikus nėra būtinas: pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui ir perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, nebent būtų atidaromas karstas.

Dėl nemokamos konsultacijos prašome kreiptis į NVSC Kauno departamentą: tel. (8 37) 33 12 31, el. p. kaunas@nvsc.lt arba atvykus adresu: K. Petrausko g. 24, Kaunas.

Parašykite komentarą