sirdies skausmas
Švietimas Žmonės

Nepaisydama nei įstatymų, nei bendruomenės ir siekdama neaiškaus tikslo ministerija „nuėmė“ neparankų direktorių

Tomas Sabaliauskas, neseniai viešai prabilęs apie galimus piktnaudžiavimo atvejus profesinėje mokykloje, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriumi nebedirbs. Tokį sprendimą, nepaisant nei galiojančių įstatymų, nei ugdymo įstaigos bendruomenės nuomonės, priėmė mokymo centro dalininkai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei UAB „Liuks“.

Ministerija labai skubėjo

Birželio 21 d. Vilniuje suorganizuotas visuotinis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro dalininkų susirinkimas. Pagrindinis jame svarstytas klausimas – įstaigos direktoriaus Tomo Sabaliausko atšaukimas iš pareigų. Manoma, jog ryžtingo plano „patraukti“ sau nepalankų mokymo įstaigos vadovą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ėmėsi po to, kai T. Sabaliauskas paviešino turįs dokumentus apie galimai mokymo centre vykdytas neteisėtas finansines bei administracines operacijas.

Surengti neplanuotą dalininkų susirinkimą ŠMSM labai skubėjo – raštas, kad jis bus rengiamas, mokymo centrą pasiekė tik birželio 18 d.

„Visuotinis dalininkų susirinkimas vadovaujantis Centro Įstatuose nustatyta tvarka gali būti šaukiamas nesilaikant 14 dienų termino, tai nėra neįprasta praktika, ypatingai vasaros bei atostogų laikotarpiu“, – savo skubėjimą paaiškino ŠMSM.

Nepaisyti įprastos tvarkos vienai iš svarbiausių šalies institucijų, matyt, reikėjo ir žinant, kad turimus dokumentus dėl galimų pažeidimų profesinėje mokykloje T. Sabaliauskas perduos teisėsaugai, o tuomet būtų neįmanoma jo, kol vyksta tyrimas, atleisti.

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, kad prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Tačiau mokymo centro dalininkai nepaisė nei šio įstatymo, nei bendruomenės nuomonės, tik papriekaištavo,  kad pastaroji savo vadovą stojo ginti per vėlai.

„O kaip mes tą galėjome padaryti anksčiau, jei mūsų nuomonės niekas neklausė. Be to, direktorius raštą gavo tik penktadienį ir apie tai mus informavo tik šįryt“, – piktinosi mokymo centro darbuotojų atstovas Antanas Jonikaitis.

Nesuprato priežasties

ŠMSM yra minėto mokymo centro steigėja ir, kartu su UAB „Liuks“, dalininkė. Tad, redakcijos žiniomis, visa tai, kas vyko jai pavaldžioje organizacijoje, buvo žinoma ir greičiausiai „palaiminama“ atsakingus postus užimančių klerkų.

„Aš daugiau nei metus laiko buvau mandagus ir pirštu į nieką nerodžiau. Tikėjausi, kad dalininkai geranoriškai atkreips dėmesį į tai, ką sakau. Bet gavosi atvirkščiai – aš jiems pateikiu faktus, kad įstaigoje trūksta svarbių  dokumentų, o man liepia pasiaiškinti, kodėl atleidau darbo vietoje neblaivią pasirodžiusią moterį. Tuomet pranešu apie švaistytą mokymo centro turtą ir lėšas, o jie vėl apie tą patį. Ir taip visą laiką“, – atvirai kalba Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vadovas.

T.Sabaliauskas tvirtino niekaip negalėjęs suprasti, kodėl taip vyksta. Bet, analizuojant išlikusius mokymo centro dokumentus, po truputį ėmė dėliotis dėlionė.

„Kai pradėjau kelti senas istorijas, norėdamas sutvarkyti organizacijos buhalteriją, matyt, apie tai buvo papasakota kam reikia – kažkas iš mūsų darbovietės turi tiesioginį ryšį su ministerija. Tuomet ir prasidėjo dvipusis puolimas – iš kai kurių darbuotojų bei steigėjo“, – sako pašnekovas.

Jis, kaip viešosios įstaigos direktorius, pranešimus dėl visų įtarimų, norėdamas gauti pritarimą dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas, pirmiausia siųsdavo steigėjui.

„Pernai centrui už 2018 – 2019 metų projektuose neteisingai atliktus viešuosius pirkimus buvo neužskaityta apie 45 tūkst. eurų siekusi suma. Negalėjome į tai nereaguoti, tad, pradėjome analizuoti ir kitus turimus dokumentus“, – sakė T. Sabaliauskas.

Kol kas naujai mokymo įstaigos vadovybei nepavyko rasti juridinio pagrindimo, kodėl iki šiol nepriduoti net keturi objektai, kurių atnaujinimo darbai kainavo apie 800 000 eurų. Taip pat nepateisintos išlaidos 2019 metais pasibaigusių projektų už apytiksliai 19 000 eurų.  T. Sabaliausko raštuose, adresuotuose ŠMSM minima, jog pirkimai mokymo centre neretai buvo vykdyti be sutarčių ir nesilaikant kitų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Be to, manoma, kad profesinėje mokykloje gyvavo praktika valstybinį turtą naudoti savo naudai – pavyzdžiui, už centro lėšas buvo perkamos padangos asmeniniams automobiliams, mokiniai nemokamai ruošė maistą daliai išrinktųjų, netiksliai vesta turto inventorizacija, o nurašomi daiktai galimai būdavo pasisavinami.

Taip pat užfiksuoti kai kuriems darbuotojams atlikti dvigubi mokėjimai už tas pačias atostogas ar tai, kad jiems suteikta daugiau atostogų dienų nei priklausė pagal įstatymus. ŠMSM pasiekė informacija, jog klaidingai mokėtos stipendijos jų gavėjams, o vadovaujantis personalas vienu metu dirbo keliais etatais ar gaudavo atlyginimus iš projektų net tuo atveju, jei juose nedirbdavo. Aiškinamasi, ar buvo deklaruoti mokymai Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje, nors centre tokio projekto net nebuvo.

„Ir tai, įtariu, tik ledkalnio viršūnė, nes  kai ko patikrinti dėl dingusių dokumentų tiesiog nebeįmanoma.  Kai kuriuos popierius buvę darbuotojai netgi yra plėšę prie mano ar kitų kolektyvo narių akių“, – pasakoja T. Sabaliauskas.

Labiausiai užkliūva darbuotojų kaita

Redakcijai ŠMSM yra patvirtinusi, kad bene vienintelis priekaištas, kurį gali pateikti mokymo centro direktoriui, yra prasti santykiai… su buvusiais ir vos keliais esamais darbuotojais.

T.Sabaliauskas paaiškina, jog nuo 2020 m. sausio mokymo centrą dėl įvairių priežasčių paliko 17 asmenų – vienų dėl padidėjusio darbo krūvio nebetenkino atlyginimas, kiti sulaukė pensijinio amžiaus. Tik su trim mokymo centro, kuriame dirba apie 180 žmonių, darbuotojom buvo atsisveikinta pasirašius su jomis taikos sutartį. Nors visos trys moterys buvo kreipusios į Darbo ginčų komisiją, vos vienos iš jų atleidimas pripažintas neteisėtu, bet vėliau moters atstovai patys paprašė situaciją išspręsti taikiai.

„Ruošėmės sprendimą apskųsti teismui, bet, pradėjus tarpininkauti profsąjungai, sutikome istoriją užglaistyti gražiu susitarimu. Norėjosi kuo greičiau tęsti darbus su geranoriškai nusiteikusiu kolektyvu. Tad, per mano darbo laikotarpį neteisėtų atleidimų nebuvo“, – paaiškina pašnekovas.

Tačiau buvusių darbuotojų pavardės, pasak T. Sabaliausko, iki šiol minimos profsąjungos skunduose, siunčiamuose ŠMSM ar kitoms  organizacijoms. Kaskart, kai vėl gaunamas eilinis raštas su mažai pakitusiu turiniu, bet nauja data, ŠMSM vėl imasi jį nagrinėti. Pastarasis skundas gautas neseniai – šį mėnesį.

„Tik pradėjęs dirbti mokymo centre, susidūriau su išskirtinai dideliu pasipriešinimu gaunant informaciją iš vadovaujančio personalo, kuris įstaigoje dirbo daugybę metų. Į bet kokius mano pranešimus nereaguodavo ir dalininkai. Su netinkamai pareigas vykdžiusiais darbuotojais atsisveikinta seniai, jokių bylų dėl to teismuose nevyksta ir sugrąžinti jas į pareigas nereikalaujama, tad, kodėl ta pati istorija nagrinėjama vis iš naujo ir iš naujo? Susidaro toks įspūdis, kad per giliai kapstau ir reikia ne tik atitraukti mano dėmesį nuo svarbių dalykų, bet ir kuo greičiau mane patraukti iš pareigų, taip užkertant galimybę pamatyti dar rimtesnius pažeidimus“, – svarsto T. Sabaliauskas.

Padėtis, anot jo, paaštrėjo, kai šia istorija susidomėjo žiniasklaida.

„Pats įsiprašiau į ministeriją vizito. Šis pokalbis, surengtas mano iniciatyva, vyko birželio pradžioje. Nors ŠMSM yra ir centro steigėja, ir dalininkė, man tik dabar buvo nurodyta, kad į teisėsaugą turiu kreiptis pats ir kuo skubiau. Suprantu, kad tą galima buvo padaryti ir anksčiau, bet juk normalu, kad elgiuosi etiškai ir klausiu valdžios nuomonės, – kalba mokymo centro direktorius, – Pradėjome ruošti dokumentus. Ir… staiga vėl naujas abejotino pagrįstumo skundas, keli ministerijos raštai, į kuriuos net nespėjus atsakyti, atsiųstas dokumentas dėl mano atšaukimo iš pareigų. Metus laiko delsusi ŠMSM, turbūt, supratusi, kad tai, ką žinau, perduosiu teisėsaugos institucijoms, staiga suskubo daryti labai greitus sprendimus. Galbūt tai ir nesusiję, bet kol kas kitaip paaiškinti to, kas vyksta, nebeįmanoma“, – savo nuomonės nebeslėpė T. Sabaliauskas.

Gali atleisti, nes nepatiko akių spalva

Lietuvos respublikos įstatymai užtikrina, kad viešosios įstaigos steigėjas turi absoliučią teisę atšaukti vadovą iš pareigų ir tam nereikia jokios svarbios priežasties.

„Dažniausiai įvardinama, kad atleidimo priežastis yra prarastas pasitikėjimas ir to visai pakanka. Nebėra galimybės nei kreiptis į teismą, nei į kokias kitas institucijas“, – paaiškino T. Sabaliauskas.

Į klausimą, kokie yra mokymo centro direktoriaus atšaukimo iš pareigų motyvai, ŠMSM neatsakė ir redakcijai. Nesulaukta ir komentaro pasiteiravus, kodėl dalininkų susirinkimas šaukiamas skubos tvarka.

Šįmet, gegužės 21 d., jau vyko Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro dalininkų susirinkimas. Tačiau, lygiai po mėnesio, nuspręsta sukviesti antrąjį, tik šįkart ne laikinojoje sostinėje, o Vilniuje.

Apie tai, kad turi atvykti į posėdį, T. Sabaliauskas informuotas tik birželio 18 d., penktadienį. Jam atsiųstame dokumente rašoma, kad nuo birželio 24 d. laikinai mokymo centro direktoriaus pareigas eis ne kuris nors iš įstaigos pavaduotojų, o sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Andriuškevičienė.

„Man tikrai nesinori palikti pusę pradėto darbo. Iš to, ką jau esu išsiaiškinęs, akivaizdu, kad įstaigoje galėjo veikti darbuotojų būrelis, besinaudojęs mokymo centro turtu savo naudai. Matyt, apie tai buvęs direktorius nė nežinojo, o piktnaudžiautojus galbūt dėl kažkokių priežasčių rėmė aukštus postus užėmę asmenys“, – nuomone dalinasi T. Sabaliauskas.

Taip, anot jo, galima manyti vien įvertinus šį faktą, kad 2020 m. sausio mėnesį įstaigoje buvo sudaryta komisija, atsakinga už buvusio centro direktoriaus antspaudų sunaikinimą. Ji parengė Spaudų sunaikinimo aktą, kuriame konstatavo ir savo parašais patvirtino, kad antspaudai buvo sunaikinti. Tačiau 2020 m. kovo 9 d. antstolis Saulius Užkuraitis konstatavo faktines aplinkybes ir surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 24, kuriame įvardino, kad mokymo centro 208 kabinete rasta 17 vienetų antspaudų, iš kurių didžioji dalis yra buvusio direktoriaus Alvydo Prano Grevo.

Kad piktnaudžiauti gali ne tik darbuotojai, bet ir profesinių mokyklų dalininkės verslo įmonės, 2019  metų pradžioje visuomenei pranešė STT. Teigta, kad joms ŠMSM nekelia jokių ypatingų reikalavimų, taip sudarydama korupcijos riziką. Be to, dalininkėmis itin paprastomis sąlygomis tampančios privačios bendrovės gauna teisę naudotis viešajai įstaigai suteiktu nekilnojamuoju turtu ir iš to pelnosi.

LR Vyriausybės kanceliariją redakciją informavo, jog šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta darbo grupė sisteminiams siūlymams dėl Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 nuostatų keitimo teikti. Darbo grupei pavesta iki 2021 m. liepos 1 d. parengti ir pateikti švietimo, mokslo ir sporto ministrui preliminarius siūlymus, o iki 2021 m. gruodžio 31 d. – galutinius siūlymus dėl Profesinio mokymo įstatymo nuostatų pakeitimo.

Situacija nebesidomi

Buvęs Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas sakė nuo to laiko, kai paliko savo ilgametę darbovietę, jos reikalais aktyviai nesidomėjęs, nes turėjęs rimtų sveikatos problemų  – dvi operacijas ir reabilitacijos kursą.

„Kartais kokius nors gandus išgirstu, bet jų buvo visada. Ir apie dabartinį vadovą, ir apie ankstesnius laikus. Mus kasmet tikrindavo. Darydavome ataskaitas. Jokių nuobaudų nesu gavęs, tad, sunku  kokias nors pastabas ir komentuoti“, – sako A. P. Grevas.

Jis neabejoja, kad atliekant išsamų tyrimą viskas bus išsiaiškinta. Buvęs įstaigos vadovas užsiminė, jog klaidų administracijos darbe galėjo pasitaikyti, nes  ir jis,  pavaduotojai, ir kiti atsakingi asmenys taip pat yra žmonės.

„Mano didžiausia nuodėmė turbūt buvo tai, kad sunkiai besiverčiantiems mokyklos auklėtiniams paskyriau papildomą finansinę pagalbą. Kadangi tokiai procedūrai trūko teisinio reglamentavimo, tas lėšas teko grąžinti“, – sakė A. P. Grevas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras įsteigtas 2011 metais sujungus Kauno maisto pramonės ir Kauno prekybos ir verslo mokyklas į vieną mokymo centrą. A.P. Grevas jam vadovavo iki 2020 – ųjų.

Konkursas, kuriame varžėsi penki kandidatai, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pareigoms užimti buvo surengtas prieš maždaug pusantrų metų, o jį laimėjęs T. Sabaliauskas centrui ėmė vadovauti 2020 m. sausio 10 d.

Ministerija abejoja direktoriumi

Kaunoaleja.lt redakcija jau kurį laiką seka šią su mokymo centru susijusią istoriją. Pirmą kartą į ŠMSM komentaro žurnalistė kreipėsi gegužės 19 d. Jo sulaukė gegužės 21 d. vakare, po įvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo.

Antrą kartą kreipėsi gegužės 31 d., bet atsakymai, nurodant, kiek jie ruošti birželio 7 d., redakciją pasiekė tik birželio 18 d. Būtent šią dieną ŠMSM išsiųsti papildomi klausimai, į kuriuos atsakymų nėra sulaukta iki šiol.

Gegužės 19 d. redakcija domėjosi, ar ministerija, kaip dalininkė, imasi veiksmų, kad valstybei ir įstaigai padaryta žala būtų atkurta? Kokių? Ar kreiptasi į tarnybas?

„Periodiškai arba kai turima informacijos apie rimtus finansinius pažeidimus profesinio mokymo įstaigoje, joje gali būti inicijuojamas vidaus auditas. Ministerijos inicijuotas vidaus auditas Centre buvo atliekamas 2019 m. birželio mėn. Jo metu nustatyta įvairių procedūrinių ir vidaus tvarkos pažeidimų, centrui pateiktos audito rekomendacijos ir nustatyti terminai, iki kada pažeidimai turėtų būti likviduoti. Ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba vykdo nuolatinę audito rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą. Už tai, kad švietimo įstaigoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako įstaigos direktorius. Tais atvejais, kai vadovas to padaryti negali ar nenori, į teisėsaugos įstaigas kreiptis ir viešąjį interesą ginti gali ir dalininkai. Ministerija yra ne kartą kreipusis į įvairias institucijas, kai tai būdavo būtina“, – tuomet rašė ŠMSM komunikacijos specialistai.

Jie patvirtino, kad dėl susiklosčiusios situacijos ministeriją iš centro pasiekia labai daug informacijos – tai ir darbuotojų nuolatiniai skundai dėl centro direktoriaus bendravimo, vadovavimo stiliaus, veiksmų, vykdytų atleidimų, abejotinos reputacijos ir menkų kompetencijų naujų darbuotojų įdarbinimo, galimų bauginimų, spaudimo, o iš kitos pusės – centro direktorius ministerijai taip pat yra siuntęs labai daug informacijos apie įvairius, dažniausiai buvusio direktoriaus vadovavimo metu vykusius pažeidimus, pavyzdžiui, įvairius vidaus dokumentų netikslumus, pirkimų procedūrų pažeidimus, raštus ir pranešimus apie vidaus darbuotojų konfliktus, neblaivumą, nusikeikimą darbo vietoje, vieno darbuotojo atsisakymą pateikti dokumentą kitam centro darbuotojui ir pan.

Nepaisant to, kad kol kas buvusių ir kelių esamų darbuotojų skunduose išdėstyta informacija nepasitvirtina, ministerija sako palaikanti siekį skaidrinti centro veiklą.

„Tačiau kartu ir pripažįsta, kad daugelis direktoriaus pritaikytų priemonių darbuotojų atžvilgiu gali būti neproporcingos ir perteklinės. Ministerija su nerimu pastebi tendenciją, kad visi darbuotojų atleidimai susiję su vidiniais skundais, kuriuos teikė nauji darbuotojai, kartu su direktoriumi atėję jo buvę kolegos. Tai atliepia bendruomenės nusiskundimų turinį, kad centre galimai vykdoma kryptinga visų vadovaujančių bei administracijos darbuotojų kaita. Ministerija pripažįsta, kad dėl susiklosčius padėties centre ir pastaraisiais metais sukelto bendruomenės supriešinimo, tapo sudėtinga bendradarbiauti su centro direktoriumi, atsirado abejonė ir tam tikras nepasitikėjimas vadovo veiksmais“, – rašoma dokumente.

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą