laivas
Švietimas

Nemokamos vasaros stovyklos – vienas iš būdų kompensuoti dėl pandemijos patirtus mokymosi praradimus

Įsibėgėjus vasarai įvairiose šalies vietose vyksta valstybės lėšomis finansuojamos, nemokamos stovyklos vaikams, dėl nuotolinio mokymosi patyrusiems daugiausiai sunkumų. Stovyklų rengėjai išties pasistengė, kad karantino metu gyvo bendravimo, iššūkių, nuotykių pasiilgę vaikai jų kuo daugiau patirtų teminėse stovyklose, o sykiu papildytų savo žinias, įtvirtintų įgūdžius.

Laivais nuo Kauno iki Nidos

Valstybės lėšomis finansuojamos teminės stovyklos – viena iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagalbos plane, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, numatytų priemonių. Ministerijos rengtame konkurse nemokamas stovyklas organizuoti buvo atrinkti daugiau nei pusšimtis švietimo paslaugų teikėjų, kuriems paskirstyti 381 tūkst. eurų.

Nemokamos vaikų stovyklos vyks iki vasaros pabaigos, o jų programos labai įvairios, kūrybiškos, jose naudojami aktyvūs kalbų ir matematikos mokymo(si), aplinkos, gamtos pažinimo, tyrinėjimo metodai, tobulinami socialiniai įgūdžiai.

Ko gero, viena įspūdingiausių stovyklų galima vadinti VšĮ „Baltijos jūrų skautai“ surengtą ekspediciją senaisiais kuršių laivais Nemunu nuo Kauno iki Nidos. Kaip pasakojo šio projekto sumanytoja ir Baltijos jūrų skautų vadovė Jurgita Paškevičienė, stovykloje dalyvavo 30 vaikų iš Kauno, Šakių bei Vilniaus, kuriems vykti į stovyklą pasitobulinti rekomendavo jų mokyklų vaiko gerovės komisijos.

„Sunkiausia visiems buvo pati pradžia, pirmosios dienos. Tada vaikai ir pamatė, suprato, kad jei nors vienas neirkluos, laivas neplauks, jei visi kartu palapinių nestatysim, šiukšlių nerinksim, nesitvarkysim, vėluosim nuplaukti į kitą vietą, kitą edukaciją, ekskursiją. Tai, sakyčiau, daugeliui buvo esminė stovyklos pamoka – komanda, bendras darbas, visų gerovės siekimas, įsiklausymas, pagarba vieni kitiems“, – pasakojo J. Paškevičienė.

Anot jos, išmokus dirbti kartu, buvo daug edukacijų, varžybų, viktorinų, stebėti, skaičiuoti paukščiai, žuvys, kopta į palei Nemuną išsirikiavusius piliakalnius, gaminti aitvarai, virta valgyti, rinktos žolelės.

Anglų kalba apie ekologiją

VšĮ „American English School“ dienos stovyklos „Eco-English“ yra skirtos tobulinti pirmiausia vaikų anglų kalbą, o sykiu plėsti jų žinias apie ekologiją, aplinkosaugą, žmogaus veiklos įtaką gamtai. Iki pat naujų mokslo metų pradžios vyks net 11 šios stovyklos pamainų Panevėžyje, Alytuje, Kaune, Utenoje, Pakruojyje ir Šiauliuose. Šiuo metu Šiauliuose vykstančiose pirmosiose pamainose dalyvauja dvi vaikų grupės po 15 mokinių iš 2 šio miesto progimnazijų.

Kaip pasakoja  „American English School“ Kauno filialo direktorė ir valstybės finansuojamų stovyklų projekto koordinatorė Greta Balaišienė, dauguma vaikų atvykę į stovyklą atlieka anglų kalbos gebėjimų testą ir pagal savo žinias suskirstomi į atitinkamo lygio grupes. Stovyklos organizatorių tikslas – visas pagrindines veiklas rengti anglų kalba. Anot G. Balaišienės, vaikams visada patraukliausios aktyvios veiklos, ne sėdėjimas klasėje, tad stovyklų metu derinamos išvykos, žaidimai, rengiami projektai bei jų pristatymai atvirose erdvėse.

„Manau, šios stovyklos turės labai gerą poveikį vaikams – 7 dienas iš eilės po 4 val. kalbos mokymosi aktyviose veiklose tikrai papildys ir vaikų anglų kalbos žodyną, ir sustiprins jų kalbėjimo, klausymosi, suvokimo įgūdžius, – įsitikinusi G. Balaišienė. – Be to, iš stovyklų vaikams liks ir emocijos, įspūdžiai, nauji draugai iš kitų mokyklų, o tai irgi šiek tiek kompensuoja tą socialinių ryšių, bendravimo trūkumą, kurį visi jautėme karantino metu“.

Lūkestis – nauji draugai

„Atvykę į stovyklas, vaikai kūrė lūkesčių medį. Vienas dažniausiai išreikštų moksleivių lūkesčių buvo susirasti naujų draugų. Ko gero, bendravimo, ryšio, kontakto vaikai yra pasiilgę labiausiai“, – pasakoja Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacijos rengiamų stovyklų „Įdomiųjų mokslų stovykla“ koordinatorė Margarita Arlauskienė.

Iš 8 suplanuotų šios stovyklos pamainų jau įvyko penkios, jose dalyvavo 73 vaikai iš Vilniaus rajono ir Kauno miesto mokyklų. Mokiniai stovyklavo Maišiagaloje, Kaune, kitos pamainos vyks Vilniuje, Kaune, Rudaminoje.

„Įdomiųjų mokslų stovykla“ orientuota į STEAM mokslo sričių, lietuvių ir anglų kalbos žinių stiprinimą, veiklas derinant su socio-emocinių žinių ugdymu, fiziniu aktyvumu. Stovyklose mokymuisi pasitelkiamos „Minecraft“ ir „Roblox education“ platformos, kaip pasakoja M. Arlauskienė, čia vaikams tenka prisiminti viską, ko mokėsi matematikos pamokose. Be šių užsiėmimų stovyklose dar vyksta fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos viktorinos, vaikai klauso paskaitų apie egzotinius gyvūnus, bakterijas, specialiais prietaisais stebi mikroorganizmus ant jų pačių rankų ir t.t.

„Kokybiški užsiėmimai, laikas praleistas stovykloje tikrai paskatina moksleivius prisiminti vadovėlines žinias ir paversti jas įdomiu nuotykiu, pritaikyti jas netikėtiems dalykams, eksperimentuoti, atrasti, bendrauti, dirbti kartu. Tad manau, kad stovyklos, kaip vienas iš būdų kompensuoti dėl pandemijos atsiradusias mokymosi spragas, turėtų pasiteisinti. Ir bent daliai vaikų grąžinti motyvaciją mokytis“, – sako M. Arlauskienė.

Apie nemokamas stovyklas

Valstybės finansuojamos teminės stovyklos yra skirtos mokiniams, dėl nuotolinio mokymosi patyrusiems daugiausiai sunkumų. Šiose vasaros stovyklose 5–8 klasių mokiniai neformaliojo švietimo metodais tobulina savo žinias ir įgūdžius gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse.

Stovyklose dalyvauja tik mokiniai, kuriems dalyvauti jose rekomenduoja mokyklų vaiko gerovės komisijos. Taip siekiama sudaryti galimybių stovyklauti ir patobulinti žinias tiems, kurie prarado mokymosi motyvaciją, jų akademiniai pasiekimai dėl nuotolinio mokymosi būdo suprastėjo, kurie neturi palankios mokymuisi aplinkos namuose ar auga socialinės rizikos šeimose.

Stovyklos vyksta įvairiose šalies savivaldybėse, iki vasaros pabaigos jose dalyvaus apie 3 tūkst. 5–8 klasių mokinių. Stovyklos vaikams yra nemokamos ir trunka ne trumpiau nei 7 kalendorines dienas.

Parašykite komentarą