papludimys
Naudinga žinoti

Ne visose maudyklose rekomenduojama maudytis

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 94 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę. Ne visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Kai kuriose maudyklose Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų. Birželio 6 d. Plungės rajono Platelių ežero „Beržynėlio“ maudykloje  buvo nustatytas 1,5 karto didesnis žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.  Birželio 7 d. Kauno marių II paplūdimio maudykloje  buvo nustatytas 1,1 karto didesnis, nei leidžiama, žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, o Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinio maudykloje 1,6 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.  Pakartotinių vandens tyrimų rezultatų iš šių maudyklų dar nėra gauta.

Kol kas nėra gauta tyrimų rezultatų iš Lazdijų, Druskininkų, Alytaus, Palangos, Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, Molėtų, Utenos rajonų maudyklų.

SMLPC interneto svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė 2022 m.“ skiltyje maudyklų vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ar laboratorijų.

Gauta informacija apie vandens kokybę iš 69 rekreacijai skirtų zonų. Norime atkreipti dėmesį, kad  birželio 2 d.  Šilalės rajono  Ašučio tvenkinyje ir Tauragės rajono Skaudvilės tvenkinyje nustatyta mikrobiologinė tarša. Skaudvilės tvenkinyje birželio 8 d. atlikus pakartotinus vandens tyrimus, mikrobiologinės taršos vandenyje jau nenustatyta.

Paprastai maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu visuomenei stenduose prie paplūdimių būtų operatyviai skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša. Taip pat visuomenei informacija apie vandens kokybę turi būti skelbiama ir savivaldybių interneto svetainėse.

Parašykite komentarą