Švietimas

Naujos patirtys nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto rusų kalbos metodinis būrelis organizavo virtualią rusų kalbos mokytojų vertingos patirties sklaidos metodinę valandą „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“. Metodinės valandos metu gerąja patirtimi dalinosi Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Dainavos progimnazijos mokytoja metodininkė Irina Jermoškina ir „Varpo“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Aldona Revutienė.

Mokytoja I. Jermoškina pasidalino darbo ZOOM platformoje patirtimi. Ji džiaugėsi ekrano pasidalijimo funkcijos ir baltos lentos panaudojimo galimybėmis. Mokytoja  demonstravo savaitės planų, pamokų medžiagos, mokinių audio ir video atsiskaitymų fragmentus, pristatė darbo formas, skatinančias motyvaciją, padedančias gilinti turimas žinias, ugdančias naujus gebėjimus, mokant nuotoliniu būdu, pateikė vertingų interneto svetainių adresus. I. Jermoškina praktiškai demonstravo youtube panaudojimo galimybes: naujos leksikos ar kalbinės medžiagos pateikimui, klausymo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimui, sociokultūrinių kompetencijų ir motyvacijos ugdymui. Vienas  iš tokių formų /metodų – „vienos skaidrės“ kūrybinis darbas, kuris padeda mokytis  glaustai ir vaizdžiai perteikti  informaciją. Tai taikoma kaip mokymo ir mokymosi metodas ir kartu kaip projektinio darbo forma. Kaip pavyzdys buvo pristatytas projektas „Tai įdomu“. Visus sudomino individualių ir komandinių projektų organizavimo ir pristatymo ZOOM platformoje praktinė patirtis bei nuotolinė mokinių kalbėjimo įgūdžių vertinimo praktika.

Mokytoja  A. Revutienė pasidalino gerąja interaktyvių užduočių kūrimo LearningApps ir Quizizz platformose patirtimi. Mokytoja turi ne vienų metų šio darbo patirtį, kuri labai pravertė vedant pamokas nuotoliniu būdu. A. Revutienė atskleidė motyvus, paskatinusius imtis interaktyvių užduočių kūrimo, jų sudarymo, pateikimo, vertinimo bei archyvavimo galimybes. Platforma LearningApps – skirta mokymui(si) ir šio proceso stebėjimui – siūlo didelę užduočių įvairovę, galimybę nenuobodžiai ir aktyviai mokytis savarankiškai, naudojant netgi mokytojo apdirbtus audio/video  įrašus, būti sistemos įvertintam. Quizizz patforma užduotis vertina procentais, pateikdama ir teisingus atsakymus, o mokytojas mato kiekvieno individualias klaidas bei tipines klasės spragas. Ši platforma puikiai tinka vertinimui, refleksijai ir grįžtamajam ryšiui.

Mokomoji medžiaga, kaip dirbti su LearningApps ir Quizizz platformomis, mokytojų bus patalpinta Kauno pedagogų kvalifikacijos centro svetainėje esančiame rusų kalbos metodinio būrelio puslapyje.

Mokytojos Irina Jermoškina ir Aldona Revutienė

Parašykite komentarą