080401
Karyba

Naujas Karo medicinos tarnybos vadas

Rugpjūčio 4 d. Kaune įvyko iškilminga Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vado keitimo, vėliavos perdavimo, aukštesnių karinių laipsnių skiriamųjų ženklų įteikimo bei karių skatinimo ceremonija. Nuo 2015 m. Karo medicinos tarnybai vadovavusią plk. ltn. Jolitą Sesartienę pakeitė iki šiol vado pavaduotojo medicinai pareigas ėjęs plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas.

„Džiaugiuosi galėdamas tęsti tarnybą Karo medicinos tarnyboje ir noriu padėkoti visiems kariams bei darbuotojams už atsakingą požiūrį, vykdant užduotis šiuo nelengvu laikotarpiu, kuris iš tiesų reikalauja didelio susikaupimo“, – tokiais žodžiais su kariais pasisveikino naujasis Karo medicinos tarnybos vadas plk. ltn. R. Blavieščiūnas.

Ceremonijos metu taip pat buvo skatinta ir apdovanota plk. ltn. Inga Jancevičienė, kuri tarnybą tęs Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe bei eis Jungtinės medicinos valdybos JMED viršininkės pareigas. O dviem Karo medicinos tarnybos leitenantams buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai.

Vado pasikeitimo šventėje dalyvavo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadas plk. Ramūnas Baronas, Lietuvos kariuomenės dalinių vadai, Karo medicinos tarnybos kariai, darbuotojai, Kauno miesto gydymo įstaigų vadovai bei atstovai ir kiti garbingi svečiai. Iškilmingos rikiuotės metu muzikinius kūrinius grojo Karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas Egidijaus Mikniaus.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė
Vyr. eil. Nerijaus Repečkos nuotraukos.

Parašykite komentarą