studentai dirba kompiuteriu
Miestas

Nauja profesinės mokyklos vadovybė įstaigoje pasigedo ir padangų, ir milžiniškas investicijas įteisinančių dokumentų

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Tomas Sabaliauskas informavo Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, jog, atlikus vidinį patikrinimą, buvo pasigesta ne tik įstaigos turto, bet ir dokumentų, pagrindžiančių, kam buvo išleistos didžiulės pinigų sumos. Manoma, kad valstybė dėl atsakingų profesinės mokyklos atstovų neūkiškumo ar net piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi galėjo patirti ir didžiulį finansinį nuostolį.

„Galai“ ėmė lysti prieš metus

Konkursas, kuriame varžėsi penki kandidatai, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pareigoms užimti buvo surengtas prieš maždaug pusantrų metų, o jį laimėjęs T. Sabaliauskas centrui ėmė vadovauti 2020 m. sausio 10 d.

Prieš pat naujojo direktoriaus paskyrimą, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) inicijavo įstaigos vidaus auditą, kurio metu užfiksuota eilė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų.

Susipažindamas su darbovietės vidaus tvarka bei dokumentais, T. Sabaliauskas taip pat aptiko daugybę neatitikimų, kuriuos įvardino savo pranešimuose mokymo įstaigos steigėjai – ŠMSM.

Redakcijai pavyko susisiekti su šiuo metu dėl ligos pareigų negalinčiu vykdyti T. Sabaliausku, patvirtinusiu, jog daugybė anksčiau centre vykdytų finansinių operacijų jam sukėlė įtarimą.

„Pernai centrui už 2018 – 2019 metų projektuose neteisingai atliktus viešuosius pirkimus buvo neužskaityta apie 45 tūkst. eurų siekusi suma. Negalėjome į tai nereaguoti, tad, pradėjome analizuoti ir kitus turimus dokumentus“, – sakė T. Sabaliauskas.

Kol kas naujai mokymo įstaigos vadovybei nepavyko rasti juridinio pagrindimo, kodėl iki šiol nepriduoti net keturi objektai, kurių atnaujinimo darbai kainavo apie 800 000 eurų. Taip pat nepateisintos išlaidos 2019 metais pasibaigusių projektų už apytiksliai 19 000 eurų.  Rašte, adresuotame ŠMSM minima, jog pirkimai mokymo centre neretai buvo vykdyti be sutarčių ir nesilaikant kitų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Be to, manoma, kad profesinėje mokykloje gyvavo praktika valstybinį turtą naudoti savo naudai – pavyzdžiui, už centro lėšas buvo perkamos padangos asmeniniams automobiliams, mokiniai nemokamai ruošė maistą daliai išrinktųjų, netiksliai vesta turto inventorizacija, o nurašomi daiktai galimai būdavo pasisavinami.

Taip pat užfiksuoti kai kuriems darbuotojams atlikti dvigubi mokėjimai už tas pačias atostogas ar tai, kad jiems suteikta daugiau atostogų dienų nei priklausė pagal įstatymus. ŠMSM pasiekė informacija, jog klaidingai mokėtos stipendijos jų gavėjams, o vadovaujantis personalas vienu metu dirbo keliais etatais ar gaudavo atlyginimus iš projektų net tuo atveju, jei juose nedirbdavo. Aiškinamasi, ar buvo deklaruoti mokymai Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje, nors centre tokio projekto net nebuvo.

Yra pasigesta ir nemažo kiekio dokumentų. T. Sabaliauskas pridūrė, jog dviprasmiški ankstesniųjų metų sprendimai bus ir toliau analizuojami, o ŠMSM pateikti faktai – papildomi.

„Apie čia minėtus ir visus kitus turimus įtarimus ministerija jau yra informuota. Kol bus aiškinamasi reali padėtis, plačiau situacijos nekomentuosime. Kokie veiksmai turėtų būti toliau atlikti, manau, sprendimą priims mokymo centro dalininkai“, – sako T. Sabaliauskas.

Susidūrė su spaudimu

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius ŠMSM taip pat yra pranešęs, kad, veiklos pradžioje, jis susidūrė su išskirtinai dideliu pasipriešinimu gaunant informaciją iš vadovaujančio personalo, kuris įstaigoje dirbo daugybę metų. Anot T. Sabaliausko, yra įtarimų, jog kai kurie dokumentai, jam pradėjus gilintis į situaciją, buvo sunaikinti.

Per beveik metus iš ugdymo įstaigos išėjo 17 darbuotojų, iš kurių du buvo atleisti už grubius pareigų pažeidimus. Kiti darbovietę paliko savo noru arba sulaukė pensijinio amžiaus ir tęsti aktyvią veiklą atsisakė.

T.Sabaliauskas patvirtino, jog, pasikeitus mokymo centro vadovybei ir prasidėjus vidiniams patikrinimams, dalis darbuotojų rašė skundus, grasino streikais. Įstaigą tikrino ir Valstybinė darbo inspekcija, bet jokių pažeidimų joje nerado.

„Senąją sistemą pakeitęs naujas požiūris kai kam iš tiesų gali būti nepriimtinas. Bet, tikiu, situacija stabilizuosis“, – sako pašnekovas.

ŠMSM atstovai redakciją informavo, kad situacija ir iš direktoriaus gautos žinios bus analizuojamos. Šiandien kaip tik mokymo įstaigoje turėtų vykti dalininkų susirinkimas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras įsteigtas 2011 metais sujungus Kauno maisto pramonės ir Kauno prekybos ir verslo mokyklas į vieną mokymo centrą.

Šiuo metu jame mokosi apie 550 jaunuolių, dirba apie 170 darbuotojų.

Didžiausia nuodėmė – parama moksleiviams

Buvęs Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas sakė nuo to laiko, kai paliko savo ilgametę darbovietę, jos reikalais aktyviai nesidomėjęs, nes turėjęs rimtų sveikatos problemų  – dvi operacijas ir reabilitacijos kursą.

„Kartais kokius nors gandus išgirstu, bet jų buvo visada. Ir apie dabartinį vadovą, ir apie ankstesnius laikus. Mus kasmet tikrindavo. Darydavome ataskaitas. Jokių nuobaudų nesu gavęs, tad, sunku  kokias nors pastabas ir komentuoti“, – sako A. P. Grevas.

Jis neabejoja, kad atliekant išsamų tyrimą viskas bus išsiaiškinta. Buvęs įstaigos vadovas užsiminė, jog klaidų administracijos darbe galėjo pasitaikyti, nes  ir jis,  pavaduotojai, ir kiti atsakingi asmenys taip pat yra žmonės.

„Mano didžiausia nuodėmė turbūt buvo tai, kad sunkiai besiverčiantiems mokyklos auklėtiniams paskyriau papildomą finansinę pagalbą. Kadangi tokiai procedūrai trūko teisinio reglamentavimo, tas lėšas teko grąžinti“, – sakė A. P. Grevas.

Jis Kauno maisto pramonės mokykloje įvairiose pareigose dirbo nuo 1974 m. O 2011 m. tapo ir sujungtųjų mokymo įstaigų vadovu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komentaras:

Priklausomai nuo ministeriją pasiekiančios informacijos pobūdžio, siekiame pasirinkti tinkamiausią būdą reaguoti ir spręsti susidariusias problemas. Pavyzdžiui, praėjusiais metais po ministeriją pasiekusių skundų dėl galimo mobingo apraiškų centre, dalies darbuotojų atleidimo taikant šiurkščias priemones (plombuojant duris, keičiant spynas) buvo suburta komisija iš ministerijos darbuotojų. Deja, bet dėl tuo metu galiojusių karantino apribojimų, komisija nuvykti į centrą ir ištirti susiklosčiusią padėtį galėjo tik po poros mėnesių.

Periodiškai arba kai turima informacijos apie rimtus finansinius pažeidimus profesinio mokymo įstaigoje, joje gali būti inicijuojamas vidaus auditas. Ministerijos inicijuotas vidaus auditas Centre buvo atliekamas 2019 m. birželio mėn. Jo metu nustatyta įvairių procedūrinių ir vidaus tvarkos pažeidimų, centrui pateiktos audito rekomendacijos ir nustatyti terminai, iki kada pažeidimai turėtų būti likviduoti. Ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba vykdo nuolatinę audito rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.

Už tai, kad švietimo įstaigoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako įstaigos direktorius. Tais atvejais, kai vadovas to padaryti negali ar nenori, į teisėsaugos įstaigas kreiptis ir viešąjį interesą ginti gali ir dalininkai. Ministerija yra ne kartą kreipusis į įvairias institucijas, kai tai būdavo būtina.

Dėl centre susiklosčiusios situacijos ministeriją iš centro pasiekia labai daug informacijos. Tai ir darbuotojų nuolatiniai skundai dėl centro direktoriaus bendravimo, vadovavimo stiliaus, veiksmų, vykdytų atleidimų, abejotinos reputacijos ir menkų kompetencijų naujų darbuotojų įdarbinimo, galimų bauginimų, spaudimo, mobingo ar net kaltinimų, kad dėl direktoriaus daryto spaudimo ir dėl to pašlijusios sveikatos mirusios centro darbuotojos. Šie skundai pasiekė įvairias šalies institucijas – LR Vyriausybės kanceliariją, LR prezidentūros kanceliariją, LR Seimo narius.

Iš kitos pusės – centro direktorius ministerijai taip pat yra siuntęs labai daug informacijos apie įvairius, dažniausiai buvusio direktoriaus vadovavimo metu vykusius pažeidimus, pavyzdžiui, įvairius vidaus dokumentų netikslumus, pirkimų procedūrų pažeidimus, raštus ir pranešimus apie vidaus darbuotojų konfliktus, neblaivumą, nusikeikimą darbo vietoje, vieno darbuotojo atsisakymą pateikti dokumentą kitam centro darbuotojui ir pan.

Ministerija palaiko siekį skaidrinti centro veiklą. Tačiau kartu ir pripažįsta, kad daugelis direktoriaus pritaikytų priemonių darbuotojų atžvilgiu gali būti neproporcingos ir perteklinės. Ministerija su nerimu pastebi tendenciją, kad visi darbuotojų atleidimai susiję su vidiniais skundais, kuriuos teikė nauji darbuotojai, kartu su direktoriumi atėję jo buvę kolegos. Tai atliepia bendruomenės nusiskundimų turinį, kad centre galimai vykdoma kryptinga visų vadovaujančių bei administracijos darbuotojų kaita.

Ministerija pripažįsta, kad dėl susiklosčius padėties centre ir pastaraisiais metais sukelto bendruomenės supriešinimo, tapo sudėtinga bendradarbiauti su centro direktoriumi, atsirado abejonė ir tam tikras nepasitikėjimas vadovo veiksmais. Šiai dienai turime pripažinti, kad direktoriaus veiksmai neretai nedera su Geros mokyklos koncepcija, kurioje įtvirtinta, kad mokyklos vadovo lyderystė turi būti įgalinanti, vienijanti, grįsta dialogu ir susitarimų kultūra (visai mokyklos bendruomenei dalyvaujant priimant sprendimus), pa(si)dalyta lyderyste, pasitikėjimu, įgalinimu, skatinant imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę, nei su aukštais moraliniais standartais, kurių visuomenė tikisi iš švietimo įstaigos vadovo.

Ministerija ir toliau įdėmiai seks situaciją centre ir palaikys nuolatinį dialogą su centro bendruomene.

Parašykite komentarą