052405
Švietimas

Muzikos pamoka pradinėse klasėse

Gegužės 4, 6, 7, 8 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodiniu būreliu suorganizavo metodinių valandų-diskusijų ciklą pradinių klasių mokytojams. Zoom vaizdo kambariuose vyko idėjų mugės, kurias moderavo Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė Jolanta Vengalienė.

Gegužės 4 d. pokalbiui rinkosi tie, kam buvo aktualu „Muzikos pamoka pradinėse klasėse“. Mokytoja Giedrė Teiberytė – Liaugaudė iš Kauno Panemunės pradinės mokyklos pasidalino savo įžvalgomis, kaip muzika gali būti visų laukiama pamoka. Parodė ištraukas iš pamokų, kaip mokiniai muzikuoja savo pasigamintais instrumentais, kaip natų rašto mokosi su savo pasigamintomis natomis, pasidalino susitarimais, kurie muzikos pamokoje padeda siekti individualios pažangos. Mokytoja Aistė Pabarškienė iš Kauno K.Griniaus progimnazijos akcentavo grįžtamojo ryšio svarbą ir pasidalino praktiniais patarimais, kaip, panaudojant IT įrankius, galima tai atlikti.

Mokytoja akcentavo patogų pamokos medžiagos pateikimą. Ji pasirinko pamokos plane prie tikslų ir uždavinių pateikti nuorodą į google skaidres (Google Slides). Taip vienoje vietoje sukelta tikslinga mokomoji medžiaga leidžia patogiai vesti pamoką, nebendrinant daug failų iš kompiuterio, o mokiniai greitai ir patogiai gauna visą pamokoje dėstomą medžiagą, gali vėliau ja naudotis įtvirtinti žinias, pakartoti ar atlikti užduotis. Aktyvūs paveikslėliai iškart nukreipia į mokomuosius žaidimus, skirtus pažinti instrumentus, išmokti natų rašto. Taip taikomi aktyvaus muzikos klausymo ir žaidimo metodai. Šioje nuorodoje sukeltos ir grojimo dūdele melodijų natos, filmuota medžiaga, kaip dengti skylutes, kokiu tempu, garsu groti.

Siekiant užtikrinti mokinių aktyvų dalyvavimą, Aistė Pabarškienė papasakojo, kaip pateikia skaidrėse užduotis ir kokiu būdu greitai gauna atgalinį ryšį iš pačių mokinių. Mokytoja dar savo darbe naudoja ofice365 platformą, kuri suteikia galimybę patikrinti mokinių žinias „Microsoft Forms“ apklausos pagalba. Kuriant skaidres ir apklausas labai dažnai naudojasi iškarpų įrankiu, jeigu reikia patalpinti dalį puslapio iš vadovėlio medžiagos. Savo pranešimo nuoroda, kaip dirbti su šiomis internetinėmis aplinkomis ir įrankiais, kokias naudoja internetines svetaines ir sukurtas užduotis, muzikos mokytoja mielai dalijosi su kitais seminaro dalyviais, linkėdama smagių muzikos pamokų – nuoroda.

Direktorė, soc.m.dr. Dėja Aukštkalnytė iš Kauno Suzukio pradinės mokyklos, kurioje muzikiniam vaikų lavinimui skiriamas išskirtinis dėmesys, apžvelgė pirmojo mėnesio nuotolinio muzikos dalyko dėstymo patirtis, remdamasi mokytojų Rasmos Kanienės, Mildos Vosylės, o taip pat mokykloje veikiančių fortepijono, smuiko, gitaros, violončelės ansamblių vadovų patirtimi.

Per mėnesį muzikos mokytojos susidūrė su nemenkais iššūkiais: nepakankama kokybe retransliuojant garsą internetiniu ryšiu, negalimu choro ar instrumentinio ansamblio muzikavimu kartu be specialaus techninio sumontavimo, mobiliųjų tinklų trikdžiais, dėl kurių ritminių darinių perdavimas ir atkartojimas darosi netikslus, o kokybė objektyviai nepamatuojama. Nepaisant šių trūkumų, muzikos pamokų vedimas nenutrūko. Ypač džiugu, kad to pageidavo ir mokiniai, ir jų tėveliai. Mokytojos šiek tiek adaptavo įprastus pamokos planus, daugiau dėmesio skirdamos individualiai kiekvieno mokinio saviraiškai, pačios kūrė filmuotus pamokos turinio elementus ir siuntė mokiniams juos kaip mokomąją medžiagą ir teisingo atlikimo pavyzdžius.

Pradėta galvoti apie pusmečio įvertinimus, mokinių pažangos ir pasiekimų nuotolinio mokymo metu pokyčius. Nepaisant techninių galimybių atgaminti gyvą garsą ribotumo ir muzikavimo kartu trūkumo, muzikos pamokos online režimu vyksta sistemingai, produktyviai ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko mokymosi ypatumus.

Tokios metodinės valandos, kai mokytojai patys dalinasi tuo, kas vyksta kasdieninėje veikloje įkvepia naujiems ieškojimams. Gauta metodinė parama – pagalba suteikia daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savo darbo sėkme.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, noriai pasidalinusiems savo patirtimi, žiniomis ir atradimais.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą