Karys
Karyba

Mokymų ciklą pradeda Lietuvos kariuomenės rezervo kariai

Sausio 15 d. į Lietuvos kariuomenės Sausumos, Karinių oro pajėgų bei kitus karinius vienetus atvykus daugiau kaip 750 aktyviojo rezervo karo prievolininkų, prasideda Lietuvos kariuomenės rezervo karių įgūdžių atnaujinimas šiais metais.

Pirmą dieną aktyviojo rezervo kariams pėstininkų, artilerijos, oro gynybos batalionuose ir kituose kariuomenės padaliniuose teko atlikti nemažai administracinių ir bendro pobūdžio procedūrų: buvo tikrinama, ar karo prievolininkai neturi draudžiamų kariui daiktų, ar nėra apsvaigę nuo alkoholio bei psichotropinių medžiagų, bei testuojami dėl COVID-19 infekcijos. Po to kariams išduota ekipuotė, apranga, priskirti rezervo karių rengimo laikotarpiu naudojami ginklai. Aktyviojo rezervo kariai buvo paskirsti į būrius ar kitus stuktūrinius padalinius pagal numatytas pareigybes (pvz. šaulio, kulkosvaidininko, granatsvaidininko ir pan.)

Rezervo karių atranką ir pristatymą į pratybų ir mokymų vietas organizuoja Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, o 3 savaičių nenutrūkstamą karinių įgūdžių atnaujinimo ir mokymo procesą vykdo kompetentingi instruktoriai kariniuose vienetuose.

Pašaukti į mokymus parengtojo rezervo kariai tobulins individualius karinius įgūdžius ir teorines žinias ginkluotės, šaudymo, topografijos, taktikos ir kitose karybos srityse. Taip pat rezervo kariai atliks ir skyriaus lygmens bei kitas užduotis.

Kaip ir kasmet, aktyviojo rezervo karių pratybose ar mokymuose, kurie yra nuolatinio Lietuvos kariuomenės karinio rengimo komponentai, kariai atnaujina ankstesnes karines teorines žinias ir bazinius bei pagal jų turimą specialybę įgytus įgūdžius, susipažįsta su modernios Lietuvos kariuomenės naujovėmis tam, kad prireikus jie galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje. Parengtojo rezervo karių įtraukimas į karinių vienetų veiklą leidžia ilgiau išlaikyti vieneto pajėgumą mūšio metu ar praplėsti turimus pajėgumus. Aktyviojo rezervo karių pratybų ar mokymų trukmę, periodiškumą ir programas nustato Lietuvos kariuomenės vadas.

Aktyviojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas ar mokymus, įstatymų nustatyta tvarka aprūpinami apranga, maistu bei gyvenamąja patalpa, jiems mokamas atlyginimas už tarnybos rezerve dienas, taikomos socialinės garantijos.

Lietuvos kariuomenės informacija.

Lietuvos kariuomenės (gr. M. Patašiaus, vyr. eil. B. Radvilaitės, j.eil. L. Valvonio) nuotraukos.

Parašykite komentarą