policija 1
Švietimas

Mokymai, kaip reaguoti į įniršį

Lietuvos policijos mokykloje (toliau – LPM) savaitę laiko vyko LPM ir Europos Sąjungos apsaugos nuo aukštos rizikos grėsmių tinklo (toliau – EU HRSN) organizuoti  tarptautiniai mokymai reaguojant į staigius (netikėtus) nekontroliuojamo įniršio ir agresijos protrūkio (toliau – AMOK) incidentus.

EU HRSN, kurio veikloje aktyviai dalyvauja LPM atstovai, pagrindinis tikslas yra organizuoti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių teisėsaugos institucijų antiterorizmo, viešųjų vietų (įstaigų) apsaugos tikslais. Minimo tinklo veikla orientuota ne tik į specialiąsias policijos pajėgas, bet ir į visas teisėsaugos pareigūnų grupes: reaguojančius pareigūnus, kelių policiją, riaušių policiją, kriminalinę policiją ir daugiau. Narių susitarimu tinkle yra suformuotos 5 darbo grupės. Trečioji darbo grupė yra orientuota į teisėsaugos pareigūnų taktiką atliekant reagavimo į gautus pranešimus ir pagalbos teikimo nukentėjusiems veiksmus. Šios grupės vykdoma veikla susijusi ne tik su gerosios praktikos pasidalijimu, bet taip pat ir su mokymais, apimančiais tiek pareigūnų veiksmus gavus pranešimus apie įvykius, tiek evakuojant asmenis iš pavojų keliančių vietų, teikiant jiems neatidėliotiną medicininę pagalbą, imantis kitų saugumą užtikrinančių veiksmų. Būtent šios grupės mokymai buvo organizuojami Lietuvos policijos mokykloje pastarosiomis dienomis.

Renginyje LPM dalyvavo daugiau nei 50 pareigūnų iš įvairių Europos šalių: Ispanijos, Italijos, Graikijos, Airijos, Prancūzijos, Vengrijos, Estijos, Latvijos, Čekijos, bei Lietuvos policijos mokyklos partneriai iš Ukrainos, Gruzijos ir Lenkijos. Mokymų metu papildomai buvo pasitelkti greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, kurie mokėsi veikti kartu su pareigūnais.

Tokio tipo mokymai yra unikali galimybė apibendrinti gerąją tarptautinę praktiką, suformuojant tinkamiausius algoritmus suteikiant neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiesiems, užtikrinant saugumą ir atstatant viešąją tvarką AMOK situacijų metu.

Vieno iš mokymų organizatoriaus, LPM Profesinių įgūdžių valdybos viršininko Simono Baltrušaičio teigimu, AMOK situacijose jūsų saugumas yra svarbiausias prioritetas. Svarbu greitai įvertinti savo aplinką ir surasti priedangą ar slėptuvę. Jei įmanoma, skambinti 112 ir pranešti apie įvykį. Patariama išlikti ramiems, tyliai bendrauti su kitais, užrakinti arba užtverti duris, išjunkti šviesą ir nutildyti telefoną. Jei yra galimybė pabėgti – daryti tai atsargiai.

Parašykite komentarą