VDU ZUA fondo pristatymo iskilmes 24
Miestas Švietimas

Mokslo bei verslo partnerystės rezultatas – Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo veiklos pradžia

Lietuvos agro verslo lyderių parama mokslo bei inovacijų plėtrai keliasi į naują lygmenį – iškilmingame renginyje paskelbta apie veiklą pradedantį VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondą.

Tokia bendradarbiavimo forma, užtikrinsianti itin svarbių žemės ūkio mokslui ir verslui projektų įgyvendinimą, pasirinkta pirmą kartą.

Planai – aktualūs valstybės mastu

Sutarimas steigti fondą, turintį aiškiai apibrėžtą tikslą ir remiamas veiklos sritis, leis dar tikslingiau panaudoti paramą, kad ši duotų didžiausią pridėtinę vertę vystant žemės ūkio mokslus, skatinant inovacijų plėtrą bei VDU Žemės ūkio akademijos infrastruktūrą. Įmonės, suteikusios paramą fondui, turės galimybę aktyviai dalyvauti jo valdyme, valdyboje įgis balso teisę.

VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis, sveikindamas fondo iniciatorius ir valdybą, pabrėžė, jog žemės ūkio sektoriuje tarp mokslo bei verslo atstovų vykstantis glaudus bendradarbiavimas, susiklausymas yra išskirtinai pavyzdinis.

Anot jo, fondo narių parama yra investicija, atsipirksianti per vertingus projektus, jaunų, būsimų profesionalų veiklą, kuriamas inovacijas.

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė neabejoja, jog didžiausia universiteto vertybė yra ryšys su socialiniais partneriais.

„Linkiu, kad iššūkiai taptų galimybėmis. Neabejoju, kad šis projektas bus sėkmingas kuriant ateities žemės ūkį“, – sako prof. dr. A. Miceikienė.

Verslas mato prasmę

Vieno iš fondo narių, AB „East West Agro“ generalinio direktoriaus Gedimino Kvietkausko teigimu, verslas ir aukštoji mokykla bendradarbiauja daugybę metų, tačiau toks bendras projektas, kurio tikslas yra ne tik paremti įgyvendinamas iniciatyvas, bet iš anksto sukaupti lėšų ir tuomet jas paskirstyti prasmingiausioms investicijoms, VDU ir ŽŪA istorijoje yra pirmasis.

„Konkrečios iniciatyvos paramai kildavo tai iš universiteto, tai iš verslo. Jų rezultatas – geresnė aukštosios mokyklos infrastruktūra, mokslo bazė, stipendijos studentams, renginiai. Tačiau tokia bendradarbiavimo forma, kai lėšos numatomos iš anksto ir jas turint planuojamos investicijos, yra perspektyvus žingsnis siekiant ilgalaikių rezultatų“, – sakė G. Kvietkauskas.

Be bendro darbo kartu, anot DOJUS įmonių grupės vadovo Donato Dailidės, yra neįsivaizduojamas nei kokybiškas verslas, nei jo neatsiejama dalis – mokslas.

„Kai partnerystė yra tampri, tai rezultatai ateina greičiau ir jie yra geresni“, – neabejoja pašnekovas.

Jo nuomone, fondo įsteigimas rodo viso žemės ūkio sektoriaus brandą, nes finansavimas nuo šiol bus ieškomas ne tik pagal konkretų poreikį, bet iš anksto galvojant į kokias kryptis reikia investuoti.

„Tai turėtų duoti rezultatą, nes galėsime numatyti į kur reikia labiausiai atkreipti dėmesį, kam skirti investicijų, kokios sritys yra prioritetinės. Manau, kad darbas su žemės ūkio aktualijomis bus sistematiškesnis. Yra nemažai ilgalaikių temų, ties kuriomis reikia padirbėti. Ir koncentravimasis į naujus prioritetus arba nuoseklus esamų akcentavimas ir yra didžiausias pokytis, nulėmęs fondo atsiradimą“, – sako D. Dailidė.

Daugelio sprendimų, priimamų fonde, rezultatas, jo teigimu, matysis po 5 ar 10 metų.

„Spontaniškai dalykai, lemiantys ateitį, nedaromi, todėl fondas yra gera iniciatyva, skatinanti nuoseklų, išsamų iššūkių nagrinėjimą ir sprendimus“, – įsitikinęs vienas iš VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo valdybos narių.

AB „Lytagra“ vienas iš pagrindinių akcininkų Adomas Balsys sakė, jog ŽŪA ir verslo bendradarbiavimas yra  prasmingas.

„O vienas iš svarbiausių fondo tikslų yra aiškus – kompetetinga jaunoji darbuotojų ir mokslininkų karta, galinti daryti perspektyvius pokyčius žemės ūkyje“, – sako A. Balsys.

VDU Žemės ūkio akademijos ir jos mecenatų bendradarbiavimas tęsiasi dešimtmečius, o visų suinteresuotumas parengti kvalifikuotus žemės ūkio specialistus, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir užtikrinti inovacijų kūrimą bei sklaidą virsta vis naujais projektais.

Fondo veiklos pradžiai – 9 įmonių parama

Dalyvavimas Fonde yra atviras visoms įmonėms, norinčioms finansine parama prisidėti prie VDU ŽŪA mokslo ir inovacijų plėtros. Tačiau patys pirmieji, pritarę fondo steigimui ir išreiškusieji norą prisidėti prie jo veiklos, buvo ilgamečiai VDU ŽŪA partneriai.

Paramos teikimo sutartis jau pasirašė 9 įmonės, VDU ŽŪA mecenatės: UAB „Agrokoncerno technika“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, AB „East West Agro“, UAB „Ivabaltė“, AB „Lytagra“,  UAB „Rovaltra“, UAB „Žemtiekimas“.

Parama – moksliniams tyrimams ir žemės ūkio parodų infrastruktūrai

Fonde dalyvaujančios įmonės yra nuolatinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi…“ dalyvės. Tai yra didžiausia tarptautinė žemės ūkio paroda Baltijos šalyse ir pelnytai yra pripažįstama svarbiausiu agrosektoriaus metų renginiu. Parodos organizatoriaus – VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro glaudus bendradarbiavimas su parodos dalyviais išaugo į ne vieną gražų projektą, prisidedantį prie šio renginio organizavimo tobulinimo.

Prieš keletą metų VDU ŽŪA mecenatai investavo į parodos aikščių, esančių prie ŽŪA parodos paviljonų, įrengimą.

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo steigimas yra dar vienas partnerystės pavyzdys. Steigiant fondą numatyta, kad 50 proc. jo lėšų bus skiriama VDU ŽŪA organizuojamų parodų „Ką pasėsi…“ infrastruktūros tobulinimui ir plėtrai. Kita dalis bus skirta su mokslo ir inovacijų plėtra susijusioms veikloms skatinti.

Parašykite komentarą