Kariai
Karyba

Lietuvos karo medikai rengia ukrainiečių karius

Baigiasi keturias savaites trukęs medikų rengimo kursas, skirtas iš Ukrainos atvykusiems kariams. Šio kurso tikslas parengti kompetentingus būrio lygmens mūšio medikus, kurie gebėtų tinkamai suteikti pagalbą mūšio lauke. Kurso metu buvo mokoma suteikti pirminę medicininę pagalbą, kraujavimo stabdymo, kvėpavimo takų išvalymo ir kvėpavimo funkcijos stebėjimo, krūtinės dekompresijos atlikimo, tinkamos reakcijos į sužalojimus ir šoko būseną, žaizdų išvalymo bei jų susiuvimo, vaistų parinkimo ir dozavimo. Didelis dėmesys buvo skiriamas sužeistųjų evakuacijai į  medicinos įstaigas, atsižvelgiant į jų sužeidimus ir gydymo poreikius. Kariai buvo mokomi pagal M.A.R.C.H. (Massive Hemmorrhage, Airway, Respiration, Circulation, Hypohermia) algoritmą, kuris nurodo kokia eilės tvarka apžiūrimas nukentėjusysis ir pagal tai įvertinama jo būklė.

„Kursas, skirtas ukrainiečių kariams, buvo sėkmingas tiek praktiniu, tiek teoriniu požiūriu. Kariai įgavo pagrindines medicinos žinias, pradedant nuo anatominės struktūros ir baigiant gyvybinių parametrų stebėjimu bei pirmosios pagalbos suteikimu. Jiems buvo suteiktos naujausios žinios ir įgūdžiai, kad galėtų veiksmingai reaguoti į sužeidimus ir išsaugoti gyvybes, efektyviai ir laiku suteikiant pirmąją pagalbą”, – kalbėjo kurso koordinatorė vyr. srž. Karilė Vasiliauskienė.

Kurso metu paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė instruktoriai iš Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos mokymo centro, Medicininės paramos vienetų grupės, Karių sveikatos priežiūros, Karių visuomenės sveikatos priežiūros ir Karo psichologijos sektorių bei Krašto apsaugos savanorių pajėgų. Siekiant suteikti kursantams kuo daugiau teorinių bei praktinių medicininių žinių, savo žiniomis ir patirtimi taip pat dalinosi iš Jungtinių Amerikos Valstijų šiam kursui atvykę instruktoriai.

Nuotr. aut. št. srž. sp. Ieva Budzeikaitė

Parašykite komentarą