Kariai savanoriai
Karyba Miestas

Lietuvos kariuomenė pagerbs Nepriklausomybės kovose žuvusių atminimą

Sausio 5 d. 12 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune bus pagerbtas Nepriklausomybės kovose 1919 – 2023 m. žuvusių Lietuvos karių atminimas. Ceremonijos metu įvyks iškilminga Lietuvos kariuomenės pajėgų ir sąjungininkų rikiuotė, prie Nepriklausomybės kovose žuvusio nežinomo kareivio kapo bus padėtos gėlės, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui iššautos pagarbos salvės. Sveikinimo žodį tars bei Nepriklausomybės kovų reikšmę Lietuvos valstybingumui pabrėš Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys ir Klaipėdos universiteto istorikas doc. dr. Vytautas Jokubauskas.

Lietuvos kariuomenė taip pat atgaivina tarpukario tradicijas, kuomet Nepriklausomybės kovose dalyvavę pulkai balsu skaitydavo už Lietuvos laisvę žuvusių karių pavardes. Šiemet sausio 5 – 6 d. Nepriklausomybės kovose žuvusių karių pavardžių skaitymai įvyks dabartiniuose Lietuvos kariuomenės vienetuose, kurie tęsia tarpukario pulkų tradicijas ir yra pavadinti garbingais šių pulkų vardais.

Sausio 5-oji, kuomet 1919 m. bolševikai įžengė į Vilnių, įvardinta Nepriklausomybės kovų pradžia. Po pirmojo pasaulinio karo, 1918 m. vasario 16 d. atkūrus nepriklausomą valstybę, jaunai Lietuvos kariuomenei teko atremti trijų daug stipresnių, geriau ginkluotų priešų puolimą. Tuomet savanoriškai savo valstybės ginti stojo paprasti Lietuvos žmonės ir vos per kelis mėnesius nuo Lietuvos kariuomenės atkūrimo pradžios Nepriklausomybės kovose kovėsi jau 10 tūkstančių savanorių.

Lietuvos karių Nepriklausomybės kovose pademonstruoti ryžtas ir kovos dvasia yra aktualūs ir šiandien. Lietuvos istorijos bei Ukrainos pavyzdys rodo, jog net stipriausi priešai yra bejėgiai prieš teisėta žmonių valią ginti savo laisvę. Nepriklausomybės kovose Lietuvos kariuomenė sėkmingai atrėmė trijų priešų puolimą. Tai suteikė galimybę įtvirtinti valstybingumą, puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, ekonomiką. Nepriklausomybės laikotarpis 1918 – 1940 m. lietuviams suteikė galimybę išlikti ir tapti modernia tauta.

Iškilmingoje rikiuotėje Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos būrys ir vėliavų grupės, atstovaujančios Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną, Mokymo ir doktrinų valdybos Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą, Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybą, Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybą, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-oji Rinktinę, Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalioną, Logistikos valdybos Depų tarnybą, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų bei Lietuvos šaulių sąjungą.

Savo vėliavų grupes taip pat siunčia NATO priešakinių pajėgų ir Jungtinių Amerikos Valstijų batalionai. Nepriklausomybės kovose Lietuvos kariuomenės gretose taip pat kovėsi Vokietijos saksų ir Jungtinių Amerikos Valstijų savanoriai. Šiandien tai patikimi Lietuvos sąjungininkai, savo kariais prisidedantys prie mūsų šalies saugumo ir atgrasymo.

Lietuvos kariuomenė kviečia Kauno visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovus, mokinius ir jų mokytojus bei visus besidominčius Lietuvos istorija atvykti į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį ir kartu paminėti Nepriklausomybės kovose žuvusių karių atminimą.

Informacija žiniasklaidos atstovams 

Norinčius dalyvauti žiniasklaidos atstovus kviečiame registruotis iki sausio 5 d. 10:00 val.  paštu info@mil.lt. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, atstovaujamą žiniasklaidos priemonę, telefono numerį.

Užsienio žiniasklaidos atstovai bei laisvai samdomi žurnalistai turi pateikti atstovavimą žiniasklaidos priemonei įrodantį dokumentą, bei KAM patvirtintą akreditaciją.

Renginio Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune programa (sausio 5 d.):

10:00 val. – Šv. Mišios Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje
12:00 val. – Minėjimo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pradžia.

12:25 val. – Renginio pabaiga

Nepriklausomybės kovose žuvusių karių pavardes sausio 5 – 6 d. skaitys šie Nepriklausomybės kovose dalyvavusių pulkų tradicijas tęsiantys dabartiniai Lietuvos kariuomenės vienetai:

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas

Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas

Karaliaus Mindaugo husarų batalionas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas

Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas

Parašykite komentarą