kariai
Karyba

Lietuvai priskirta Vokietijos brigada tikrina kovinę parengtį ir atvyksta pirmosioms šiais metais pratyboms į Lietuvą

Vokietijos kariuomenės 41-osios mechanizuotos pėstininkų brigados kariai atvyksta pirmosioms šiais metais pratyboms į Lietuvą. Po kovinio rengimo Vokietijoje, vienetų aktyvavimo, pajėgų perdislokavimo, brigados vienetai vasario 28 – kovo 10 dienomis dalyvaus bendrose su Lietuvos kariuomene pratybose „Grifono žaibas” (angl. Griffin Lightning”) – treniruosis su Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionu.

Į mokymus Lietuvoje sausumos, oro bei jūrų keliais atvyksta apie 600 karių ir apie 240 karinės technikos vienetų, brigadai vadovaujantis brigados generolas Christian Nawrat. Prieš atvykimą pratyboms į Lietuvą, Vokietijoje vyko nuolatinis kovinis rengimas ir pasiruošimas užduočių vykdymui su Lietuvos kariais.

Pratybų metu bus treniruojamasi planuoti bendras operacijas, perdislokuoti pajėgas, vykdyti bendras kovines užduotis lauko taktikos pratybų ir kovinio šaudymo metu. Kariai su technika iš Vokietijos į Lietuvą bus dislokuojami nuo vasario 20 iki 27 dienos.

Nuo 2022 m. rugsėjo 4 dienos Lietuvoje nuolat dislokuotas 41-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados priešakinis valdymo elementas. Lietuvai priskirta brigada kartu su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgomis planuoja ir vykdo kovinį rengimą Lietuvoje ir Vokietijoje, organizuojamos lauko taktikos, pajėgų perdislokavimo ir kovinio šaudymo pratybos.

Parašykite komentarą