20220401 Alfredas Pliadis AL5 1247
Karyba

Lietuva jungiasi prie NATO dienos renginių: Krašto apsaugos ministerija pasipuošė NATO vėliava

Pastaruosius 18 metų Lietuvos saugumą užtikrinančiai Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai – 73-eji. NATO gimtadienio proga Krašto apsaugos ministerijos pastatas penktadienį papuoštas Aljanso vėliava.

NATO diena visame Aljanse minima vieningai – simbolines vėliavų ar apšvietimo ekspozicijas turi kiekviena NATO šalis, o taip pat ir šalys partnerės Suomija bei Švedija.

NATO Aljansas įsteigtas 1949 metų balandžio 4 dieną, kai dvylika narių steigėjų pasirašė Šiaurės Atlanto Sutartį, kurioje šalys patvirtino savo troškimą sugyventi taikiai su visomis tautomis ir visomis vyriausybėmis bei suvienyti savo pastangas kolektyvinės gynybos bei taikos ir saugumo išsaugojimo labui.

Šiuo metu NATO šeimą sudaro 30 šalių – sąjungininkai yra tvirtai įsipareigoję ginti kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą nuo bet kokių grėsmių. Šiaurės Atlanto Sutarties 5-uoju straipsniu įtvirtintas sąjungininkų įsipareigojimas ginti viena kitą yra tvirtas ir nepajudinamas.

Lietuva yra NATO narė nuo 2004 metų kovo 29 dienos. Lietuvoje yra dislokuojamos gausios karinės sąjungininkų pajėgos – NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė Rukloje, NATO oro policijos misija Šiauliuose, JAV sunkusis tankų batalionas Pabradėje. Prastėjant saugumo situacijai regione, sąjungininkai demonstruoja ryžtą savo karinį buvimą Lietuvoje stiprinti.

Nuotr. aut. A. Pliadis/KAM

Parašykite komentarą