12281401
Švietimas

Leista organizuoti užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Mokyklos per mokinių žiemos atostogas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems #mokiniams, ugdomiems specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, gali organizuoti užimtumą, užtikrindamos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas sveikatos saugos, higienos sąlygas.

Tai didelė pagalba #tėvams, auginantiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Lankyti mokyklas per atostogas šie vaikai galėjo ir anksčiau, nes Bendruosiuose ugdymo planuose numatyta, kad mokykla gali organizuoti specialiųjų klasių, skirtų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, mokinių užimtumą ir per mokinių atostogas, taip pat organizuoti visos dienos mokyklą.
Įvedus karantiną ir nustačius, kad ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas tik nuotoliniu būdu, kontaktiniu būdu išimtinai galėjo ugdytis specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus gali priimti nuo šiandien, gruodžio 28 d.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Parašykite komentarą