Medikai
Miestas

Kviečiama išrinkti geriausius Kauno medicinos darbuotojus

Metų medicinos darbuotojo premijos – kasmetinė miesto padėka sveikatos priežiūros darbuotojams. Geriausiai įvertintiems specialistams Kaunas įteiks 3 tūkst. eurų dydžio premijas. Jos skiriamos už nenuilstamą darbą, profesionalumą ir miesto atstovavimą šalyje bei užsienyje, diegiant ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos, reabilitacijos ar kitas naujoves. Nominantų laukiama iki kovo 8 d.

Metų medicinos darbuotojo premijos gali būti skirtos Kauno mieste dirbančiam šeimos gydytojui, gydytojui-specialistui, slaugos, greitosios medicinos pagalbos ir visuomenės sveikatos specialistams.

Pretendentai siūlomi už:

  • darbus sveikatos apsaugos srityje, kurie prisideda prie Kauno miesto sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo;
  • praktinės ar teorinės (mokslinės) medicininės veiklos, patirties sklaidą (straipsnių, metodinių priemonių, seminarų, paskaitų organizavimas ir rengimas, dalyvavimas Kauno miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, įvairiapusis dalijimasis žiniomis ir patirtimi su kolegomis ir kt.);
  • nuolatinį ir aktyvų dalyvavimą, įgyvendinant įvairias programas ir projektus, socialines iniciatyvas sveikatos priežiūros srityje;
  • aktyvų, inovatyvų, atsakingą darbą sveikatos priežiūros įstaigoje, dalyvavimą visuomeninėje veikloje, atstovavimą Kauno miestui šalyje ir užsienyje, diegiant ligų diagnostikos, jų gydymo, profilaktikos, reabilitacijos ir kitas naujoves.

Kauno miesto sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, medikų organizacijos ir profesinės sąjungos, medicinos darbuotojų visuomeninės organizacijos iki kovo 8 d. gali pateikti ne daugiau kaip po 1 siūlymą kiekvienai nominacijai.

Kandidatūros priimamos paštu: Sveikatos apsaugos skyriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Taip pat pristatant reikiamus dokumentus Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui, Laisvės al. 94 (5 darbo vieta).

Pateikiant kandidatūrą būtina užpildyti Teikimo formą. Dokumentai pristatomi užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašas „Teikimas Kauno miesto Metų medicinos darbuotojo premijai gauti” ir nurodyta kandidatą siūlančioji organizacija. Kandidatūros nesvarstomos, jeigu pasiūlymai pateikti netinkamai, trūksta dokumentų ar duomenų.

Kilus papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistę Aušrą Kelevišiūtę el. p. ausra.kelevisiute@kaunas.lt arba tel. 8 37 42 43 10.

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašas – čia.

Penkis geriausius medicinos darbuotojus planuojama apdovanoti balandžio pabaigoje. Jiems bus įteiktos padėkos, 3 tūkst. eurų premijos.

Parašykite komentarą