Kultūra

Kviečia teikti paraiškas projektui

Paraiškų teikimo laikotarpis pratęstas iki sausio 31 d. Prašome pildyti paraišką internetiniame puslapyje http://awomanswork.

Europoje gyvenančios/-ys menininkės/-ai ir kuratorės/-iai yra kviečiami teikti pasiūlymus projektams, susijusiems su esminėmis Moters darbo temomis. Moters darbas yra 24 mėnesių bendradarbiavimo programa, kurios metu kultūriniai partneriai Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje, Airijoje, Prancūzijoje ir Suomijoje dirbs kartu siekdami šių tikslų:

  • įgalinti menininkus ir kultūros profesionalus iš visos Europos bendradarbiauti kuriant ir publikai pristatant naują kūrinį, kuris akcentuoja kintantį moters ir darbo Europoje veidą, dalintis profesinėmis patirtimis ir praktikomis naudojant fizines bei virtualias platformas;
  • sukurti naujas galimybes meniniams mainams Europoje, padidinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, pasinaudojant mūsų turimais tinklais ir kontaktais gerinti publikos pasiekiamumą ir įtaką.

Moterų vaidmuo pokarinės Europos industrijoje ir technologijomis paremtame darbe yra iki šiol nepasakota istorija. Audiovizualiniuose archyvuose išlikusi medžiaga yra orientuota į vyrišką sunkiąją pramonę – anglies, geležies ir plieno arba į didelės apimties inžinerijos sektorius – statybos pramonę, laivų statybą, aeronautiką ir mašinų gamybą. Tačiau moterys ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį daugelyje pramonės ir paslaugų industrijų, tokių kaip tekstilė, elektronika, maistas, gėrimai, plastikas ir vaistai. Tai yra realybė, apie kurią mažai žinoma, kuri stokoja reprezentacijos Europos kultūriniuose archyvuose.

Moters darbas yra projektas, kuris fotografijos ir skaitmeninių technologijų pagalba siekia keisti šią situaciją kuriant menines kooperacijas, sienas peržengiančius mainus ir skatinti bendradarbiavimą pristatant parodas, publikacijas bei interneto resursus, kurie priešinasi dominuojančiam socialinės lyties ir industrijos vaizdui Europoje. Šis projektas tyrinėja kintantį ryšį tarp namų ir darbo erdvės bei augančius finansų, medijos ir telekomunikacijų sektorius, kuriuose moters darbas yra iš naujo apibrėžiamas dėl technologinio progreso ir postglobalizmo.

Galimybės

  • Aštuonios rezidencijų vietos suteikiamos vieno ar daugiau projekto partnerių.
  • Pagalba, kaip projekto dalis, suteikiama kuruojamoms parodoms, internetinėms platformoms ir publikacijoms.
  • Dalyvavimas simpoziumuose ir renginiuose, taip pat galimybės eksponuoti dar kuriamus darbus.
  • Prisidėti prie projektui sukurto audiovizualinio archyvo.

Dalyvauti gali menininkai, menininkų grupės ir kuratoriai, gyvenantys bet kurioje Europos Sąjungos narėje arba šiose šalyse: Norvegija, Islandija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbijos Respublika, Gruzija, Moldova, Ukraina ir Tunisas.

Dalyviai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų, bet kuriame karjeros etape. Apribojimų socialinei lyčiai ar religijai nėra. Ekspertų grupė tikisi aukštos kokybės skaitmeninės ar analoginės fotografijos pasiūlymų, tačiau juose gali būti naudojamos ir kitos meno formos (pvz., instaliacija, grafika, kinas ir vaizdo medžiaga, muzika, literatūra).

Prašome užpildyti elektroninę formą ir pateikti:

jūsų siūlomo projekto aprašą (iki 250 žodžių), kuriame būtų projekto / darbo santrauka, trukmė ir planuojamas rezultatas (paroda, tinklalapis, spauda ar kt.);

menininko / kuratoriaus CV (iki keturių puslapių); 

ankstesnių darbų pavyzdžius. Kiekvienoje paraiškoje gali būti iki 20 nuotraukų, taip pat nuorodos į susijusius tinklalapius ir socialinės medijos paskyras.

Paraiška gali būti tęstinė arba individuali.

Paraiškos teikimas yra nemokamas. Vienas žmogus gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas.

KAIP DALYVAUTI?

Paraiškos gali būti pateikiamos užpildžius elektroninę formą ir pridėjus reikiamą vaizdinę medžiagą, dokumentus ir išsiuntus juos elektroniniu paštu opencall@ffotogallery.org. 

Prašome sekti instrukcijas norint sėkmingai pateikti savo pasiūlymą. 

Atranka 

Visos paraiškos bus peržiūrėtos Moters darbas projekto partnerių, koordinuojamų vadovaujančios institucijos Ffotogallery. Atsižvelgiant į paraiškų kokybę bus atrinkta 20–40 menininkų.

Atrinktieji dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu 2019-ųjų sausio pabaigoje / vasario pradžioje kartu pateikiant informaciją apie tolimesnius veiksmus. Sprendimas dėl atrinktų dalyvių bus galutinis

Projektą remia ES programa „Kūrybiška Europa“ ir Lietuvos kultūros taryba.

Parašykite komentarą