Kuciukai
Miestas

Kūčių vakaras. Kristaus Gimimo vigilija

„Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi “ (Mt 1, 22–25).

Kūčių dienos vakare krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė. Joje drauge meldžiamasi, dalijamasi Bažnyčioje pašventintais kalėdaičiais. Kūčių vakarą bažnyčiose švenčiama Kristaus Gimimo vigilija (Piemenėlių Mišios). Laiminamos prakartėlės.

Parašykite komentarą