Knyga
Naudinga žinoti

Kreipėsi įspėdami apie laukiančią švietimo sistemos stagnaciją

2022 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priėmė sprendimą pakeisti bendrojo ugdymo programas, kad jos atitiktų vaikų raidos pokyčius, visuomenės vystymosi poreikius, globalias tendencijas. Tačiau vadovėlių leidėjai atkreipia dėmesį, kad patvirtinus naująsias programas, nebuvo pasirūpinta tinkamu ugdymo priemonių prieinamumu, o tai veda į švietimo sistemos stagnaciją.

Didžiausios mokomojo turinio leidyklos – „Šviesa“, „Briedis“ , „TEV“, „Baltų lankų“ vadovėliai“ bei „Didakta“ – kreipėsi į Seimo Švietimo ir mokslo bei Biudžeto ir finansų komitetus, Švietimo, mokslo ir sporto bei Finansų ministerijas, ragindamos 2024 m. valstybės biudžete numatyti būtiną finansavimą visavertei švietimo transformacijai įgyvendinti.

Švietimo bendruomenei kylančius klausimus leidėjai kėlė ir Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje Seime, svarstant 2024 m. valstybės biudžetą švietimo sričiai.Posėdyje leidyklos atstovas pabrėžė, kad atnaujinus visas ugdymo programas, 2023 m. papildomas finansavimas buvo skirtas tik dalinai atnaujinti nelyginių klasių bendrųjų programų mokomąją medžiagą. Kitų metų valstybės biudžeto projekte mokykloms numatytas finansavimas vadovėliams įsigyti neužtikrins tinkamo Lietuvos mokinių aprūpinimo atnaujintu turiniu.

„Su šiuo metu siūlomu finansavimu mokymo turinys bus atnaujintas per lėtai. Už dabar numatytas lėšas mokyklos galės įsigyti tik po vieną vadovėlį mokiniui. Vadovėlius atnaujinant tokiais tempais, mokiniai reikalingomis mokymosi priemonėmis bus aprūpinti tik per 5-7 metus“, – posėdyje kalbėjo Edgaras Jasalinis, leidyklos „Šviesa“ vadovas.

Vadovėlių leidėjų rašte į atsakingas institucijas akcentuojama, kad atnaujinta ugdymo programa savaime nesugeneruoja kokybinių švietimo rezultatų pokyčių. Didelė dalis mokinių mokysis iš vadovėlių, kurie neatitiks 2022 m. patvirtintų bendrojo ugdymo programų – senuose vadovėliuose esama atgyvenusių etinių normų, stereotipų, akademinės, statistinės ir geopolitinės informacijos. O tai lems švietimo sistemos stagnaciją.

Leidėjai nurodo, kad norėdama neatsilikti nuo kitų šalių mokslo pasiekimais bei įgyvendinti proveržį švietimo sistemoje, valstybė turi užtikrinti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas parengtų mokymosi priemonių prieinamumą. Tam būtinos investicijos į jaunąją kartą.

Vadovėlių leidėjai siūlo 2024 m. valstybės biudžete padidinti vieno mokinio krepšelio lėšų dalį, skirtą vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, iki 40 Eur. Šiuo metu numatytas finansavimas siekia 26,4 Eur mokiniui. Taip pat skirti papildomą vienkartinę 8 mln. Eur dotaciją lyginių klasių ugdymo priemonėms atnaujinti, taip užtikrinant projekto tęstinumą.

Parašykite komentarą