DSC 3025
Karyba

Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus: „Turime stiprinti jaunimo ir visuomenės ugdymą“

Šiandien krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus susitiko su Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariais ir Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus atstovais bei aptarė institucijų veiklos klausimus ir bendradarbiavimo su ministerija kryptis.

Susitikimuose daug dėmesio skirta jaunimo ir visuomenės pilietiškumo ugdymo klausimams. „Jaunimo pilietiškumo ugdymas – viena esminių sudedamųjų nacionalinio saugumo užtikrinimo dalių. Stiprindami krašto gynybą, turime orientuotis  į visuomenės atsparumo, ypatingai – dezinformacijai, didinimą“, – teigia viceministras Žilvinas Tomkus.

Susitikime su LŠS viceministras aptarė šiuo metu rengiamą 10 metų laikotarpio veiklos strategiją, LŠS keliamas užduotis ir jos vaidmenį Valstybiniame mobilizaciniame plane.

„Palaikome šaulių norą pasirengti ilgalaikę veiklos strategiją ir esame pasiruošę bendradarbiauti ją kuriant. Siūlome išsikelti ambicingus tikslus ir strategijoje užtikrinti pridėtinės vertės kūrimą šalies gynybai. Pavyzdžiui, stiprinti pasirengimą neginkluoto pilietinio pasipriešinimo srityje, ugdyti vaikų ir jaunimo patriotiškumą per LŠS veiklas bei plėsti tarptautinę veiklą ir bendradarbiavimą su išeivija, taip stiprinant pasaulio lietuvių saitus su šalimi“, – šauliams kalbėjo Ž. Tomkus

Lankydamasis Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjuje, viceministras džiaugėsi vystomu bendradarbiavimu su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir išskyrė nuo mažumės ugdomo suvokimo apie piliečio vaidmens, teisių ir pareigų valstybės gynyboje svarbą.

„Vertiname, kad Licėjus į kadetų ugdymą yra įtraukęs karybos pagrindus, apimančius tiek fizinį pasirengimą, tiek praktinio veikimo įgūdžius. Manome, kad mokymo turinį pravartu plėsti, atsižvelgiant į besikeičiančias aktualijas, kadetams būtų svarbu susipažinti ir su neginkluoto pasipriešinimo, informacinio ir kibernetinio saugumo temomis“, – susitikime su Licėjaus atstovais teigė Ž. Tomkus.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus abiturientams stojant į studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (LKA) papildomai skiriama 0.5 balo. LKA puoselėja bendradarbiavimą su Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjumi, organizuojami bendri renginiai, kadetams nuolat pristatomos studijų LKA ir tarnybos krašto apsaugos sistemoje galimybės bei naujovės.

Nuotraukos aut. – Mantas Petryla  (Lietuvos šaulių sąjunga)

Parašykite komentarą