Karo technikos ekspozicija
Karyba

Krašto apsaugos ministerija skatins kibernetinio saugumo pramonės plėtrą: steigiamas Nacionalinis koordinavimo centras

Krašto apsaugos ministerijoje nuo 2022 metų startuoja nauja veikla kibernetinio saugumo srityje. Vyriausybei ketvirtadienį patvirtinus veiklos nuostatų pakeitimą, ministerijoje steigiamas Nacionalinis koordinavimo centras, kuris skatins kibernetinio saugumo pramonės vystymą Lietuvoje.

„Nacionalinis koordinavimo centras – tai nauja Krašto apsaugos ministerijos veikla, didinsianti Lietuvos ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, skatinsianti inovacinių produktų ir paslaugų atsiradimą bei teiksianti finansavimą prioritetinėje srityje. Ši nauja veikla yra Lietuvos kibernetinio saugumo ekosistemos stiprėjimo garantas“, – teigia krašto apsaugos viceministras Margiris Abukevičius.

NKC yra kibernetinio saugumo bendruomenės informacinis ir koordinacinis centras, kuris teiks ekspertines žinias kibernetinio saugumo srityje, prisidės prie kibernetinio saugumo švietimo programų sklaidos Lietuvoje, ES strateginių dokumentų kibernetinio saugumo srityje įgyvendinimo ir ES kibernetinio saugumo bendruomenės kūrimo.

NKC Lietuvoje steigiamas pagal šiemet įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo tokių centrų įkūrimas numatytas visose 27 ES valstybėse. Bendras koordinavimo centrų tinklas, kartu su naujai įsteigta ES agentūra Bukarešte (Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centru), sieks didinti ES kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą. To bus siekiama skiriant finansavimą kibernetinio saugumo tyrimams ir inovacijų kūrimui, kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimui ir naujausių kibernetinio saugumo produktų sklaidai.

Krašto apsaugos ministerija nuo 2023 m. inicijuos kibernetinio saugumo srities projektų finansavimo konkursus, prioritetą teikdama mažoms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams. Ši veikla bus vykdoma bendradarbiaujant su Centrinė projektų valdymo agentūra.

Numatoma, kad kvietimų dalyvauti konkursuose temos atitiks ES strateginius dokumentus bei rengiamos Kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemones. Lėšos projektų finansavimui lygiomis dalimis bus skiriamos iš Krašto apsaugos ministerijos asignavimų ir Skaitmeninės Europos darbo programos kibernetinio saugumo srityje 2021–2022 m.

Planuojama, kad Lietuvos kibernetinio saugumo bendruomenei iš viso bus skirta iki 2 mln. eurų per ateinančius dvejus metus.

Naudingos nuorodos:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/887, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0887

Europos Komisijos priimtos gairės dėl Nacionalinių koordinavimo centrų steigimo – https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-assessment-capacity-national-coordination-centres-manage-funds-fulfil-mission-and

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro interneto svetainė –  https://cybersecurity-centre.europa.eu/index_en

Skaitmeninės Europos programos darbo programos – https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital

Programos „Europos Horizontas“ darbo programos –  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Parašykite komentarą