Kadetu licejus 1011
Švietimas

Koordinacinis pasitarimas dėl Kadetų mokyklų tinklo kūrimo

Spalio 11 dieną, įvyko koordinacinis pasitarimas dėl Kadetų mokyklų klausimų ir jaunimo pilietinio ir patriotinio ugdymo tinklo stiprinimo bei plėtros. Sutikimo iniciatoriai prof. Valdas Rakutis, Lietuvos Respublikos seimo narys bei Ričardas Žilaitis Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas.

Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Kupčinskas, atstovai iš Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos. Taip pat karininkai iš Lietuvos Kariuomenės Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų bei Karinių jūrų pajėgų. Atstovai iš Jurbarko, Radviliškio ir Plungės savivaldybių.

„Koordinacinio pasitarimo tikslas – išgryninti problemas ir pasiūlyti, kaip sukurti tokią sistemą, kad Lietuvoje pagaliau pradėtų veikti valstybinė pilietinio ir patriotinio ugdymo sistema“, – kalbėjo prof. Valdas Rakutis, – Mano nuomone, Kadetų mokyklos yra ta grandis, kurios svariai galėtų prisidėti prie pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo. Tos mokyklos yra ir gali būti kalvės, kuriose išugdomi valstybės patriotai“.

Šiuo metu Lietuvoje veikiančios dvi Kadetų mokyklos – Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus ir Klaipėdos jūrų kadetų mokykla bei pilietinio patriotinio ugdymo kelią pasirinkusi Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija susiduria su tam tikromis problemomis dėl mokyklų finansavimo ir steigėjų bei dalininkų statuso, neformalaus ugdymo organizavimo.

Seimas pritarė Krašto apsaugos ir karo tarnybos įstatymų pataisoms, sudarančioms sąlygas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai kartu su viena iš sostinės Vilniaus gimnazija kurti savo globojamas klases, sudarant sąlygas naujo Kadetų mokyklos modelio kūrimui. Yra planuojama kurti ir oro kadetų mokyklą Smalininkuose bei Radviliškyje, kuri rengtų jaunimą aviacijai ir su ja susijusioms sritims. Oro kadetų mokyklos viziją pristatė Karinių oro pajėgų atstovai.

„Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus gyvuoja devynerius metus“, – kalbėjo Ričardas Žilaitis, – laiko patikrinta bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokymo sistema grindžiama sausumos kadetų samprata išugdo kadetus, kurie baigę Kadetų licėjų renkasi Lietuvos kariuomenės bei Vidaus reikalų struktūras. Mes pasirengę padėti kurti Kadetų mokyklų tinklą, kuris turėtų vienodus standartus ir padėtų išugdyti pilietiškus bei patriotiškus Lietuvos piliečius“.

Susitikimo metu buvo nutarta sudaryti darbo grupę iš šiuo metu veikiančių Kadetų mokyklų vadovų, savivaldybių merų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos atstovų. Taip pat atsižvelgti į puikiai veikiantį kadetų mokyklų modelį Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje ir Ukrainoje bei bendradarbiauti su šių mokyklų atstovais ir gerąją patirtį panaudoti Lietuvoje.

Artimiausias bendras renginys – Kadetų stovykla į kurią rinksis vaikai iš Kauno, Klaipėdos, Radviliškio, Smalininkų, Alsėdžių ir Vilniaus mokymo įstaigų. Stovyklos programa grindžiama pilietiškumo ir patriotiškumo pagrindais, Lietuvos kariuomenės istorija, bei tarpusavio bendradarbiavimu.

Parašykite komentarą