ciplyte kavb
Kultūra

Knygos pristatyme – galimybė susipažinti su Lietuvos diplomatijos istorija

Spalio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322) bus pristatoma istorikės Joanos Vigos Čiplytės monografija „Vladas (Ladas) Natkevičius“, skirta diplomato dr. Vlado Natkevičiaus 125-osioms gimimo metinėms pažymėti. Tai pirmasis tokio turinio leidinys apie V. Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą, visuomeninę veiklą ir kūrybą.

Knyga sudaryta remiantis gausia archyvine medžiaga ir spauda. Pirmajame skyriuje pateikiama biografija, antrajame – ištraukos iš autorės knygų, straipsniai, pranešimai ir kt. Pagrindinės leidinio temos – savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos Lenkijos okupuoto Vilniaus problemos analizė, Suvalkų sutarties sulaužymas, darbas Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje,  nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos  Maskvoje 1939–1940 m. Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje. Būdamas 52-ejų, netikėtai susirgo ir 1945 m. gegužės 25 d. mirė. Palaidotas Austrijos Tirolyje, Šrunso kapinaitėse.

Tai ketvirtoji Joanos Vigos Čiplytės knyga, skirta Lietuvos diplomatams. Jau išleistos jos knygos apie Petrą Mačiulį, Joną Aukštuolį ir Eduardą Turauską. J. V.  Čiplytė taip pat yra knygų ciklo apie tautines mažumas, „Politologijos pradmenų“ ir kitų leidinių autorė.

Laukiame visų, kurie domisi Lietuvos diplomatija ir istorija!

Renginio metu bus fotografuojama ir / ar filmuojama, todėl jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.

Parašykite komentarą