Naudinga žinoti

Klausia apie asbesto poveikį sveikatai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai gauna suinteresuotų gyventojų paklausimų apie asbesto junginius ir galimą jų poveikį sveikatai.

Asbestas yra grupė iš šešių natūraliai gamtoje aptinkamų mineralų. Šio natūralaus mineralo pluoštai gali būti suskaidyti į plonus, tvirtus siūlus. Asbestas buvo plačiai naudojamas daugelyje pramonės šakų cementui ir kitoms medžiagoms sutvirtinti, be to šie pluoštai yra puikūs izoliatoriai (atsparūs karščiui, ugniai ir cheminėms medžiagoms, nelaidūs elektrai).

Asbestas buvo naudojamas statant namus, laivus, gaminant įvairius gaminius, įrenginius, ypač izoliacines medžiagas, stogų ir fasadų dangą, grindų, lubų ir sienų plokštes, filtrus, vėdinimo bei kitokius vamzdžius. Asbesto galima rasti: stoguose ir sienose (lygūs ir banguoti šiferio lakštai bei kiti gaminiai), šiluminiuose įrenginiuose, šilumos tinklų ir vamzdynų šilumos izoliacijoje (taip pat ir gyvenamųjų namų rūsiuose), vėdinimo įrenginiuose ir vamzdynuose, asbestcemenčio vamzdžiuose ir movose, elektros skirstymo spintose, elektros įrenginiuose, įrankiuose, prietaisuose, ugniai atspariose sienose ir duryse, karščiui ir ugniai atspariuose tekstilės gaminiuose ir kt.

Asbesto poveikis žmogaus sveikatai gali būti tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginis poveikis dažniausiai pasireiškia profesinio kontakto metu, kai dirbama su asbesto turinčiais gaminiais. Netiesioginis – kai plaušeliai į žmogaus kvėpavimo takus patenka būnant patalpoje, kurioje yra asbesto, arba būnant lauke, kai statinių paviršiuje esantis asbestas, veikiamas atmosferos veiksnių, suyra į plaušelius. Jie akimi nematomi ir yra apibrėžiami kaip alveolinės frakcijos plaušeliai, kurių ilgio ir pločio mažiausias santykis yra 3:1, mažiausias ilgis – 5 µm (mikrometrai), didžiausias plotis – 3 µm. Todėl jie lengvai patenka į kvėpavimo takus ir ilgainiui tampa specifinių lėtinių ligų ir vėžinių susirgimų priežastimi.  Kuo daugiau ir kuo smulkesnių plaušelių patenka į aplinką, tuo didesnė rizika susirgti. Kadangi asbesto plaušeliai labai lengvi, ore jie gali sklandyti net keletą dienų. Jie netirpūs vandenyje, todėl patekę į kvėpavimo takus pasiekia plaučių alveoles ir gali pasilikti ten visą gyvenimą.

Asbesto sukeliamos ligos: asbestozė, plaučių vėžys, mezotelioma (krūtinplėvės ir pilvaplėvės vėžys), rečiau skrandžio, storosios žarnos vėžys. Dažniausiai susergama dėl tiesioginio kontakto su asbestu (kai dirbama su jo turinčiais gaminiais). Asbestas pavojingas tik skaldomas, kai jo skaidulos pasklinda ore kaip asbesto dulkės. Įkvėptos, šios skaidulos gali sukelti sunkias ligas. Tačiau didelio asbesto kiekio poveikio nepatyrę žmonės tokiomis ligomis suserga labai retai. Jomis dažniausiai serga su asbestu reguliariai dirbantys ar dirbę žmonės. Su asbestu susijusios ligos vystosi lėtai. Asbestozės simptomai gali pasireikšti po 10–20, o su asbestu susijusio vėžio – net po 40 metų.

Jei tenka dirbti zonose, kur, kaip įtariate, gali būti asbesto dulkių, būtina stengtis nejudinti asbesto, vienu kartu dirbti kuo trumpiau, nešioti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Reikia įsidėmėti, kad nejudinamas asbestas nekenksmingas. Jis kelia pavojų tik pjaustomas, gręžiamas ar kaip nors gadinamas.

Didžiausia rizika iškyla kai dirbate nežinomoje vietoje, dirbate pastate, pastatytame iki 2002 metų, kai iki darbo pradžios nebuvo identifikuotos asbesto turinčios medžiagos, asbesto turinčios medžiagos buvo identifikuotos, tačiau darbuotojai apie tai nežino, nežinote kaip atpažinti ir nežinote kaip saugiai dirbti su asbestu.

Jei dirbate pastate, pastatytame ar rekonstruotame iki 2002 metų, Jūs galite turėti kontaktą su asbesto skaidulomis. Ypač tai svarbu: šildymo ir ventiliacijos sistemų inžinieriams, stogdengiams, tinkuotojams, santechnikams, dailininkams, telekomunikacijų sistemų diegėjams ir kitiems. Vien tik apžiūrėjus vietą, nėra lengva pasakyti, ar ten yra asbesto. Tinkamai identifikuoti gali tik specialių laboratorijų specialistai.

Jei reikia, perkelti asbestą privalo licencijuotas rangovas. Nemėginkite pašalinti asbesto patys. Panaudotus drabužius ir kitus daiktus, kurie, kaip žinote arba manote, yra užteršti asbesto dulkėmis, būtina sudėti į paženklintą plastikinį maišą. Valyti asbestu užterštus drabužius galima tik specialiose valyklose.

 

Parašykite komentarą