Miestas

Kauno universitetai – tarp geriausiųjų Europoje ir Vidurinėje Azijoje

Viename iš trijų žinomiausių pasaulyje aukštųjų mokyklų reitingų „QS World University Rankings“ paskelbtuose  „QS augančios Europos ir Vidurio Azijos 2019“ / „QS Emerging Europe and Central Asia 2019“ (QS EECA) reitinguose, šiais metais puikuojasi 8 Lietuvos ir net 3 Kauno aukštosios mokyklos.

Jau penktus metus iš eilės – nuo 2014-ųjų – sudaromas pasaulinis universitetų reitingas kasmet siekia įvertinti ir išskirti 300 geriausiųjų Europos ir Vidurio Azijos universitetų. Šiųmetiniame reitinge įvertinta daugiau nei 450 universitetų, iš kurių buvo reitinguoti tik 305 geriausi.

Universitetų vietai reitingų lentelėje nustatyti, buvo išanalizuotos keturios vertinimo kriterijų grupės: globali reputacija, moksliniai tyrimai, mokymo kokybė ir tarptautiškumas. Globalios universiteto reputacijos kriterijai apima reputaciją arba santykius tarp akademinio universitetų personalo ir verslo arba potencialių darbdavių. Mokslinių tyrimų kriterijų grupė skirta įvertinti universitete parengtų mokslinių straipsnių skaičių bei šių straipsnių citavimą kituose moksliniuose darbuose, leidiniuose bei tarptautinio bendradarbiavimo lygį mokslinių tyrimų srityje. Trečioji kriterijų grupė – mokymo kokybės – skirta įvertinti studentams tenkantį akademinių darbuotojų skaičių bei darbuotojų, turinčių daktaro laipsnį, skaičius. Ketvirtoji kriterijų grupė – universitetų tarptautiškumas – skirta išanalizuoti ir įvertinti universitete studijuojančių tarptautinių studentų skaičių ir universitetų patrauklumą akademiniams darbuotojams iš užsienio šalių bei universiteto internetinio puslapio įtaką lankytojams.

Šiais metais, aukščiausiomis iš Kauno aukštojo mokslo įstaigų, reitingo pozicijomis džiaugiasi ir didžiuojasi Kauno technologijos universitetas (KTU), kuris ne tik pagerino savo pozicijas, palyginus su praėjusiais metais, net pagal penkis reitinge vertinamus kriterijus, bet ir pateko į reitinguojamų universitetų 50-tuką. Kiti Kauno universitetai – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – reitinge šiemet užima 74-tąją poziciją, o Aleksandro Stulginskio universitetas su kitais Europos ir Vidurio Azijos universitetas dalijasi 201-250 reitingo vietas.

„Kauno technologijos universitetas Kaune reikšmingai prisideda ruošdamas aukštos kvalifikacijos specialistus, atliepiančius vietos ir užsienio verslų darbuotojų paklausą inžinerijos, technologinių gebėjimų, informacinių technologijų srityse. Augantį universiteto populiarumą tarp mokslininkų bei pasitikėjimą universiteto absolventais atspindi ir stabilus KTU pozicijų gerinimas, įvertinus reputaciją tarp akademinio personalo ir verslų ar potencialių darbdavių: būtent reputacijos tarp darbdavių kriterijaus įvertyje KTU užima 26-tąją vietą tarp visų šiame reitinge įvertintų aukštojo mokslo įstaigų. Tai – geriausias KTU pasiektas rezultatas ir aukščiausia vieta iš visų atskirai įvertinamų reitingo įverčių šiais metais.“ – teigia VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyriausioji projektų vadovė Neringa Valantinė.

Vytauto Didžiojo universitetas šių metų „QS augančios Europos ir Vidurio Azijos 2019“ reitinge kaip ir ankstesniais metais geriausiai įvertintas pagal universiteto tarptautiškumo kriterijus. „VDU tarptautiškumo lygį neabejotinai atspindi nuo universiteto įkūrimo puoselėjamos tarptautiškumo vertybės, didelis užsienio dėstytojų ir jungtinių programų skaičius, dėmesys ir pastangos nuolat stiprinti tarptautinius, tarpkultūrinius ryšius, sudaryti galimybes studentams mokytis visų 30-ties universitete dėstomų užsienio kalbų – anglų, vokiečių, rusų, italų, ispanų, prancūzų, vokiečių, kinų, japonų, korėjiečių, norvegų bei daugelį kitų kalbų. Ekonomikos, vadybos, administravimo, teisės ir kitų sričių studentai turi galimybę studijuoti tiek profesinei veiklai skirtą, tiek ir papildomas kalbas. Užsienio kalbų gebėjimai yra ypač aktualūs siekiant patenkinti Kaune besikuriančių paslaugų centrų darbuotojų pasiūlą – Lietuvoje veikiantys paslaugų centrai yra daugiakalbiai: net 43 proc. paslaugų centrų darbuotojai kalba penkiomis ir daugiau užsienio kalbų“ – užsienio kalbų aktualumą paslaugų centruose komentuoja Neringa Valantinė.

Aleksandro Stulginskio universitetas šių metų reitinge, kartu su kitomis Europos ir Vidurio Azijos aukštosiomis mokyklomis dalijasi 201-250 pozicijas. Praėjusių metų reitinge, Aleksandro Stulginskio universitetas bendrame reitinge su kitais universitetais užėmė 251-300 poziciją.

Parašykite komentarą