Grigonis
Miestas

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejui antrą kadenciją vadovaus Ramūnas Grigonis

Konkursą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriaus pareigoms užimti laimėjo Ramūnas Grigonis, šiai įstaigai vadovavęs pastaruosius penkerius metus. Jis yra muziejaus senbuvis – čia dirba jau daugiau nei tris dešimtmečius.

Pasak Ramūno Grigonio, šios kadencijos metu bus siekiama formuoti muziejų kaip daugiafunkcinę instituciją, kaupiančią, saugojančią, tiriančią ir eksponuojančią Lietuvos faunos zoofaktinę kolekciją. Surinktos kolekcijos pagrindu numatoma dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, inventorizuoti ir analizuoti Lietuvos fauną. Dar viena veiklos sritis, kuriai bus skiriama daug dėmesio – teikti visuomenei žinias apie gyvąją gamtą, gamtosaugos problemas ir jų sprendimo būdus.

Ramūnas Grigonis, būdamas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, sukūrė ir vadovavo biologinės analizės laboratorijai, kurioje buvo pradėti nuoseklūs į muziejų patenkančios zoologinės medžiagos biometriniai tyrimai, inicijavo laukinių gyvūnų audinių duomenų banko kūrimą. Jo iniciatyva leidžiamas tęstinis leidinys apie Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus istoriją, vykdomi moksliniai tyrimai, švietėjiškos programos, atliekama rinkinių analizė.

Taip pat Ramūnas Grigonis buvo muziejaus rinkinių saugyklos statybos ir įrengimo, Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcijos projektų vadovas. Jam vadovaujant, ekspozicijų salėse ir eksponatų saugyklose įrengta mikroklimato kontrolės sistema, pakeista ekspozicinė įranga, įkurti informaciniai terminalai bei pastatytos naujos edukacinės erdvės.

Naujasis muziejaus vadovas yra baigęs Lietuvos Žemės ūkio akademiją, kur įgijo miškų inžinieriaus specialybę.

Parašykite komentarą