Miestas

Kauno miesto tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa

Kauno mieste antrus mokslo metus įgyvendinama tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa. Programos tikslas – sukurti palankias sąlygas itin gabiems Kauno miesto mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus. Programa įgyvendina visi Kaune veikiantys šalies universitetai – Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas. Kiekvieną savaitę paskaitos šiose universitetuose vyksta 3, 4, 6, 7, 10, 11 klasių gabiausiems Kauno miesto mokiniams. Šiuo metu programoje dalyvauja 244 mokiniai.

Programa pagrįsta 5 atskirų segmentų – asmenybinio ugdymo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių–humanitarinių mokslų, menų, sporto mokslo – tematikos paskaitomis. Programos trukmė – 64 val. per mokslo metus. Į Kauno miesto savivaldybės lėšomis įgyvendinamą programą kviečiami dalyvauti tam tikrų klasių mokiniai, atsižvelgiant į jų bendrąjį intelekto koeficientą, nustatytą Wechslerio trumposios intelekto skalės testu. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimą galima rasti Kauno miesto savivaldybės internetinėje nuorodoje  http://www.kaunas.lt/svietimas/gabiu-mokiniu-ugdymo-programa/

Parašykite komentarą