atminimo lenta
Miestas

Kaune atidengė prof. J. P. Aleksai skirtą atminimo lentą

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Kaune atidengė atminimo lentą, skirtą tarpukario Nepriklausomos Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjui, žemės ūkio ministrui, profesoriui Jonui Pranui Aleksai.

„Jau prieš šimtmetį profesorius Jonas Pranas Aleksa pastebėjo, koks svarbus šaliai yra  žemės ūkio modernizavimas bei kaimo žmonių švietimas, kooperacija, ūkininkų savivalda, ir, žinoma, dėmesys jauniesiems ūkininkams.  Jo įžvalgos aktualios ir šiandien“, – sako ministras K. Navickas.

Memorialinė lenta atidengta ant Kęstučio g. 27-ojo namo, kur profesorius gyveno 1927–1935 m.

Po įamžinimo ceremonijos ministras K. Navickas pasveikino ir konferencijos „Lietuvos Respublikos šimtmečio istorijos žingsnių aidai – prof. Jonas Pranas Aleksa: vakar, šiandien ir rytoj…“ dalyvius, susirinkusius Žemės ūkio rūmuose.

J. P. Aleksa – Pirmosios Lietuvos Respublikos vienas iš kūrėjų, mokslo ir visuomenės veikėjų, agronomas, pedagogas, sociologas, ekonomistas, publicistas, Žemės ūkio akademijos (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) garbės daktaras (1929 m.), profesorius (1942 m.).

Pirmosios Lietuvos Respublikos žemės ūkio architektas, lietuvių pilietinės visuomenės, ūkininkų savivaldos ir moderniosios strateginio valdymo metodologijos pradininkas. Taip pat vienas pirmųjų kooperacijos kūrėjų Lietuvoje. Žurnalų ir laikraščių redaktorius bei bendradarbis, knygų autorius, visuomeninių organizacijų kūrėjas bei narys. Žemės ūkio rūmų įkūrimo 1926 m. iniciatorius ir jų pirmasis vadovas. 1920–1923 m. Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1926–1927 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1926–1935 m. Lietuvos žemės ūkio ministras. Šešių Lietuvos Respublikos Vyriausybių narys. 1920–1923 m. ir 1926–1929 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas.

Parašykite komentarą