Kaunas jazz. Donato Savicko nuotraukos 19 of 50
Miestas

Kaunas kviečia dalyvauti Užimtumo didinimo programoje

Mažinant nedarbą, socialinę atskirtį ir užtikrinant sklandžią kauniečių integraciją į darbo rinką, kaip ir kasmet, mieste įgyvendinama Užimtumo didinimo programa. Projekte kviečiami dalyvauti laisvas darbo vietas siūlantys individualūs asmenys, įmonės, kitos organizacijos. Paraiškų priėmimas vyks iki birželio 30 dienos. Patvirtintos dalyvių paraiškos bus finansuojamos iš valstybės lėšų.


Dar labiau mažins nedarbą


Užimtumo tarnybos duomenimis, praėjusiais metais bedarbio statusą turinčių asmenų Kaune buvo apie 9,5 proc. Tai sudaro beveik 17 tūkst. gyventojų, jau kuris laikas „iškritusių” iš darbo rinkos. Spręsdamas kompleksines nedarbo problemas, Kaunas jau penktus metus kviečia į Užimtumo didinimo programą. Ji skirta sukurti naujas darbo vietas, mažinti atskirtį, sudaryti sąlygas persikvalifikuoti, įsidarbinti bei užsidirbti.


„Užimtumo didinimo programa siekiame padėti gyventojams integruotis į darbo rinką, joje išsilaikyti bei įgyti reikalingas žinias ar kompetencijas. Stebėdami užimtumo rodiklius, matome, kad ištiesta pagalbos ranka ir pati programa – veiksminga. Jos dėka sukurta beveik šimtas darbo vietų. Apskritai per metus nedarbo skaičiai Kaune sumažėjo nuo 14,6 iki 9,5 procentų. Šiemet tikimės pasiekti dar geresnių rezultatų”,– kalbėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.


Nuo 2018-ųjų tęsiama iniciatyva kviečia miesto įstaigas, socialiai atsakingus verslus, organizacijas ar privačius asmenis kurti darbo vietas labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams. Taip pat sudaryti sąlygas ieškantiems darbo įgyti naujus arba atstatyti prarastus darbinius įgūdžius, kvalifikaciją ar socialinius gebėjimus. Programoje tam numatyta skirti daugiau kaip 1 mln. eurų. 


Platus priemonių paketas


Užimtumo didinimo programoje numatytos priemonės tiek ieškantiems darbo, tiek norintiems susikurti darbo vietą. 


Įstaigos kviečiamos organizuoti laikinąjį užimtumą – kurti sezonines darbo vietas (priemonė 17.1). Tai galėtų būti miesto teritorijoje esančių kraštovaizdžio, nekilnojamųjų turto vertybių, saugomų teritorijų, sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra. Tikimasi, kad tai padės žmonėms ne tik trumpam įsidarbinti, bet ir likti darbo rinkoje.


Programa taip pat orientuota į fizinius asmenis. Jiems padedama susikurti darbo vietą: registruojant individualią veiklą, įsigyjant verslo liudijimą, steigiant mažąją bendriją ar kitos formos juridinį asmenį (17.2 priemonė). 


Integracija į darbo rinką neatsiejama nuo kokybiško perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių didinimo. Paraiškas į 17.3 priemonę gali teikti Lietuvoje veikiantys darbdaviai – akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, viešosios įstaigos ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos.


Paraiškų teikimas jau startavo


Užpildyta paraiškos forma turi būti siunčiama paštu arba pristatoma į Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį (Laisvės al. 96, 6 darbo vieta) iki birželio 30 dienos 15 val.


Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.


Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio nurodomas pareiškėjo vardas ir pavardė ar įstaigos pavadinimas bei adresas. Ant paketo turi būti užrašas „Paraiška”, nurodytas pavadinimas „Užimtumo didinimo programa” ir priemonė, į kurią pretenduojama (17.1, 17.2 arba 17.3). 


Dėl Užimtumo didinimo programos veiklų, paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ar turinio pareiškėjai konsultuojami telefonu (8 37) 42 38 15 ir el. paštu sigita.liateke@kaunas.lt.


Plačiau apie programą: bit.ly/uzimtumas.

Parašykite komentarą