080709
Karyba

Karo medicinos tarnyboje prisiekė karininkai

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje vyko Pirmojo karininko laipsnio (leitenanto) suteikimo ceremonija Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojams.

Pirmąjį karininko laipsnį iš viso gavo dešimt JKVM absolventų. Dar septyniems JKVM klausytojams buvo įteikti JKVM baigimo pažymėjimai – šie kariai taps leitenantais, kai baigs universitetus.

Ceremonijos metu naujuosius karininkus palaimino Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos karo kapeliono padėjėjas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje vykusios šventės metu buvo įteikti aukštesni kariniai laipsniai, medalis bei skatinimai. Karo medicinos tarnybos vadas plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas pirmąjį karininko laipsnį gavusiems kariams linkėjo ateitį susieti su karo medicina.

Ceremonijos metu taip pat buvo atsisveikinta su štabo viršininku plk. ltn. Laimonu Luninu ir kitais karininkais, baigiančiais tarnybą Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė
Srž. Dovilės Paklonskaitės nuotraukos.

Parašykite komentarą