makiazas
Naudinga žinoti

Kaip saugiai teikti ilgalaikio makiažo paslaugas?

Didėjant ilgalaikio makiažo specialistų paslaugų poreikiui, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai grožio paslaugų teikėjams, atliekantiems ar norintiems pradėti teikti ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugas, primena pagrindinius dalykus.

Minėtos paslaugos yra priskiriamos prie A kategorijos paslaugų, t. y. tokių paslaugų, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais organizmo skysčiais, todėl nesilaikant higienos ir darbo saugos reikalavimų, galimos įvairios komplikacijos

Pagrindinius ilgalaikio makiažo, tatuiravimo sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Ką svarbu žinoti ilgalaikio makiažo paslaugas teikiantiems asmenims?

  • Pagal higienos normos reikalavimus, fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugas, privalo turėti šiai veiklai leidimą-higienos pasą ir teikti tik saugias paslaugas.
  • Draudžiama teikti tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.
  • Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugoms teikti naudojami vienkartiniai sterilūs ar sterilizuoti daugkartiniai instrumentai turi būti išpakuojami klientui matant. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus ir sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas.
  • Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės. Dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų.

Iškilius klausimų, susijusių su ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugų teikimu, dėl konsultacijos galite kreiptis į NVSC el. p. info@nvsc.lt arba telefonu (8 5) 264 9676.

Parašykite komentarą