kaunoaleja.lt 041202
Švietimas

Kadetų licėjuje lankėsi Seimo nariai

Balandžio 12 dieną Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje lankėsi Lietuvos Respublikos seimo nariai: Andrius Kupčinskas, Kazimieras Starkevičius ir prof. Valdas Rakutis. Parlamentarai domėjosi Kadetų licėjaus veikla, abiturientų pasirinkimu bei problemomis, su kuriomis susiduriame, įgyvendindami Sausumos kadetų sampratos elementus.

„Norėdami kokybiškai įgyvendinti Sausumos kadetų sampratos elementus, susiduriame su ne vienu iššūkiu“, – pasakojo Ingrida Levickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus
funkcijas – labai aktuali apgyvendinimo problema. Kadetų licėjuje  mokosi vaikai ne tik iš Kauno miesto. Daugiau nei šimtas auklėtinių iš kitų šalies mietų ir rajonų. Bendrabutyje galime apgyvendinti tik 40, visi kiti gyvena pas giminaičius arba nuomojasi gyvenamąjį būstą. Trūksta neformaliojo ugdymo veiklas organizuojančių, pedagoginį išsilavinimą turinčių instruktorių. Svarbus  klausimas dėl aprangos  ir amunicijos, kuri reikalinga vykdant karybos užsiėmimų praktines užduotis.“

Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui R. Žilaitis akcentavo, – „Neformaliojo skyriaus veikla siejama su Kadetų licėjaus išsikeltais tikslais. Veiklų kryptingumas leidžia kadetams pažinti, realizuoti save, padeda pasirinkti savo kelią mokymosi  srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą“.

„Jei Licėjus sudaro galimybes auklėtiniams baigti bazinį kario savanorio kursą ir tęsti tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose, – pastebėjo Andrius Kupčinskas,  – mokymo įstaiga be abejonės sukuria pridėtinę vertę Krašto apsaugos sistemai. O abiturientai pasirinkę privalomąją devynių mėnesių tarnybą Lietuvos kariuomenėje, savo žiniomis padeda jas greičiau įsisavinti skyriaus draugams  bei padėti tiesioginiams savo vadams“.

„Mes šias problemas turime žiūrėti kaip į regioninį klausimo sprendimą“– kalbėjo K. Starkevičius,  – jei Kadetų licėjuje mokosi daugiau nei 100 vaikų iš kitų šalies miestų ir rajonų, reikia stiprinti jau esamą bazę“.

„Daugelis galvoja, kad Kadetų licėjus, tai mokymas paremtas rimbu! Tikrai ne“, – akcentavo prof. Valdas Rakutis.  „Reikia pažymėti, kad 1748 metais Lietuvos didysis etmonas Mykolas Kazimieras Radvila savo dvare įkūrė pirmąjį kadetų korpusą rengusį pirmuosius karininkus. Bėgant metams bei tobulinant mokymo programas kitose kuriamose Kadetų mokyklose buvo skiriamas didelis dėmesys ne tik karybos specialistų rengimui, bet ir vertybių sistemos kūrimui, charakterio ugdymui bei pareigos Tėvynei skatinimui. Mes į Kadetų licėjų turime žiūrėti kaip į mokymo įstaigą, turinčią savitumą“.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus savo veiklą skaičiuoja nuo
2012 metų. Kadetų licėjaus dalininkai yra Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija bei Kauno miesto savivaldybė. Licėjus – specializuoto ugdymo
įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kartu su teisės
ir karybos pagrindais.

Šaltinis: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą