imone
Naudinga žinoti

Kada verta steigti individualią įmonę?

Individuali įmonė – tai verslas, kuris priklauso vienam asmeniui. Jis yra labai patogus tada, kai visus verslo sprendimus priima vienas žmogus, o pats verslas iš tikrųjų nėra rizikingas. IĮ steigimas ypač yra naudingas tada, kai to imasi pradedantysis verslininkas, nes steigiant individualią įmonę nereikia turėti pradinio kapitalo.

Kokie yra numatyti reikalavimai individualios įmonės steigėjui?

Individualią įmonę leidžiama steigti ir būti jos savininku tik vienam fiziniam asmeniui, kuris negali turėti dar vienos tokio tipo įmonės. Kad nereikėtų rizikuoti savo asmeniniu turtu, dažniausiai individualios įmonės steigėjas renkasi nerizikingos veiklos rūšį. Individuali įmonė yra laikoma įsteigta iš karto po to, kai ji yra įtraukta į juridinių asmenų registrą. Tokios įmonės steigėjas yra laikomas jos savininku ir vadovu nuo jos įregistravimo dienos.

Už ką atsako individualios įmonės vadovas?

Šios rūšies įmonės vadovas atsako už jos veiklos organizavimą, duomenų ir dokumentų pateikimą reikiamoms valstybinėms institucijoms. Nors įmonę valdo vienas asmuo, jis gali samdyti kitus asmenis konkrečioms veikloms atlikti. Pats įmonės savininkas gali keisti įmonės nuostatus, skirti vadovauti kitą asmenį, patvirtinti metines ataskaitas, steigti filialus ir atstovybes, prireikus, nutraukti jų veiklą, reorganizuoti arba visiškai likviduoti pačią įmonę.

Kokie yra skirtumai tarp individualios įmonės ir paprastos individualios veiklos?

Individualia veikla yra laikoma tokia veikla, kuria verčiasi tik fizinis asmuo, kuris iš jos gauna pajamas ar kitokią materialinę naudą. Šia veikla galima verstis gamyboje, prekyboje, sporte, įvairių meninių žanrų kūrybos ir mokslo srityse. Tuo tarpu individuali įmonė jau yra ne personalinis, o juridinis vienetas.

Vykdant individualią veiklą reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį, kuriam, priklausomai nuo tam tikrų sąlygų, yra taikomas penkerių arba penkiolikos procentų tarifas. O individualiai įmonei, kaip registruotam juridiniam asmeniui yra taikomas pelno mokestis, kurio tarifų procentai irgi siekia nuo penkių iki penkiolikos procentų.

Kada individualią veiklą verta perorientuoti į individualią įmonę?

Buhalterinę apskaitą lengviau tvarkyti tada, kai vykdoma paprasta, daug pajamų negarantuojanti individuali veikla, nes ji yra paprastesnė. Tačiau jei atsiranda galimybės labiau išplėsti verslo apimtis, tada jau tenka steigti individualią įmonę.

Parašykite komentarą