obuoliai
Švietimas

Ką manote apie vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimą ugdymo įstaigose?

Europos Komisija (EK) kviečia pateikti savo nuomonę ir vertinimus apie Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą. Tai iki liepos 28 d. gali padaryti visi besidomintys – klausimyną lietuvių kalba galima rasti čia.

Pagal ES Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą, kuri taikoma nuo 2017-2018 mokslo metų, yra remiamas vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų tiekimas vaikų ugdymo įstaigas lankantiems vaikams.

Pagal šią programą taip pat remiama švietimo veikla, kuria siekiama didinti šių produktų vartojimą ir ugdyti sveikos mitybos įpročius.

Komisija pradėjo ES mokykloms skirtos programos peržiūrą, siekdama skatinti rinktis sveiką ir tvarią mitybą, todėl prašo visų besidominčių ar su programa susijusių asmenų dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę. Dalyvauti apklausoje kviečiami:

  • moksleiviai ir jų tėvai arba globėjai;
  • švietimo įstaigos (nuo ankstyvojo ugdymo ir priežiūros iki vidurinio ugdymo) ir jų asociacijos;
  • įmonės ir jų asociacijos, veikiančios visuose maisto tiekimo grandinės etapuose, visų pirma, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ);
  • nevyriausybinės organizacijos, veikiančios žemės ūkio, maisto, sveikatos priežiūros, mitybos, vartotojų apsaugos, aplinkos, švietimo ir vaikų teisių sektoriuose;
  • valdžios institucijos, atsakingos už žemės ūkį, maistą, sveikatą, mitybą, vartotojų apsaugą, aplinką, švietimą ir vaikų teises;
  • mokslinių tyrimų institutai, universitetai ir akademinė bendruomenė.

Apie Vaisių ir daržovių bei pieno produktų programą

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą Žemės ūkio ministerija įgyvendina nuo 2017 m.

Ši programa yra inicijuota Europos Sąjungos ir iš ES biudžeto jai įgyvendinti yra skiriama apie 2 mln. Eur. 2021-2022 m. m. bendras programos biudžetas yra per 5 mln. Eur.

Praėjusiais mokslo metais programoje dalyvavo 1428 vaikų ugdymo įstaigos (programa apima apie 90 proc. visų ugdymo įstaigų), kuriuose buvo ugdoma per 222 tūkst. vaikų.

Pagal programos įgyvendinimo taisykles, dėl produktų dalijimo į administruojančią instituciją – VĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą gali kreiptis produktų tiekėjas arba švietimo įstaiga.

Parašykite komentarą