123016
Karyba

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai vyksta nuotoliniu būdu

Atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenėje kariniam rengimui taikomus apribojimus, susijusius su COVID-19 viruso plėtros rizikos valdymu, Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM) organizuojami nuotoliniu būdu. Naudodami „Teams“ taikomąją programą, Mokomojo bataliono (MB) instruktoriai I–III kurso klausytojams savaitgaliais veda taktikos, karo topografijos, logistikos ir karinio administravimo teorinius užsiėmimus.

MB vadas mjr. D. Davidonis džiaugiasi gausiu JKVM dalyvių – aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų – būriu ir tikisi, kad pagerėjus situacijai nuo kitų metų pavasario bus atnaujintas karių praktinis rengimas.

JKVM – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Atlikdami šią tarnybą, 18–32 m. aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, tarpukario Lietuvoje vadinti kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį rengimą, išmoksta veikti būrio sudėtyje ir jam vadovauti. JKVM buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus Lietuvos kariuomenės rezervui, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą “ ginklu ginti valstybę.

JKVM trunka trejus metus. Pirmaisiais metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais mokosi vadovauti pėstininkų skyriui, trečiaisiais – pėstininkų būriui. Kiekvienų metų pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla. Teorinių ir praktinių užsiėmimų, lauko pratybų metu mokoma taktikos, karo inžinerijos, karo topografijos, medicinos, fizinio rengimo, lyderio ugdymo ir kitų disciplinų.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė

Parašykite komentarą