Treciokai
Švietimas

Itin gabiems Kauno mokiniams – kvietimas dalyvauti specialioje programoje

Kauno universitetai ir teatrai vėl atveria duris vaikams, pasižymintiems aukštesniu intelekto koeficientu. Itin gabių mokinių programa kviečia pradinukus į paskaitas, paremtas universitetine praktika – žinių sisteminimu, projektiniais darbais bei tyrimais. Patrauklų turinį sudaro skirtingos disciplinos: matematika, gamtos, socialiniai, humanitariniai mokslai ir sportas bei menai. Šiuo metu renkamos trys būsimų trečiokų grupės 2023–2024 mokslo metams. Paraiškų su dokumentais laukiama iki gegužės 31 dienos.

Universitetų ir teatrų auklėtiniai

Kauno miesto savivaldybės inicijuotoje Itin gabių vaikų programoje susipina skirtingos mokslo kryptys, o paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda Kaune veikiančių universitetų bei teatrų edukatoriai, akademikai, scenos profesionalai. Dalykų mokslai vyksta aukštųjų mokyklų bei teatrų patalpose. 

Per mokslo metus jie įgis ekonomikos ir verslo pagrindų, mokysis planuotis karjerą. Susipažins su savo teisėmis ir pareigomis, Lietuvos teisine sistema, per interaktyvus užsiėmimus ugdys pilietiškumą.

Daug dėmesio skiriama sudėtingų temų išaiškinimui per žaidimus ar praktiką: matematikos žinios gilinamos gaminant 3D snaiges, fizikos dėsnių mokomasi pasitelkiant optikos ir mechanikos laboratorijų įrangą, biocheminius tyrimus.

Skatinant vaikų kūrybiškumą organizuojami praktiniai užsiėmimai. Kūrybinių dirbtuvių metu gaminamos monotipijos, pastatų maketai, mokomasi piešimo ir dizaino subtilybių. Per įvairius žaidimus atskleidžiamos muzikos, šokio ar aktorystės paslaptys.

Vaikai studentų batuose

„Programos itin gabiems mokiniams vykdomos įvairiose šalyse. Mūsų miesto unikalumas, kad ją įgyvendina mieste veikiančių universitetų ir teatrų bendruomenės – mokslo ir kultūros profesionalai. Tai suteikia galimybes mokiniams gerokai praplėsti akiratį ir nuo mažumės pasimatuoti studentų batus”, – kalbėjo vicemeras Mantas Jurgutis.

Su pilna trečiokų programa galima susipažinti internete: kaunas.lt/svietimas/programos/. Paskaitos sudaro 60 valandų per mokslo metus, o užsiėmimai vyksta 4 kartus per mėnesį.

Visą kursą išklausiusiems vaikams išduodami programos baigimo pažymėjimai.

Prasidėjo „stojamieji”

Šiemet į Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą planuojama priimti pusšimtį būsimų trečiokų. Formuojamos 3 naujos būsimų trečiokų grupės, kuriose mokysis 45 vaikai. Kiekvienoje jų bus ugdoma iki 15 asmenų. Paraiškos priimamos ir dėl itin gabių mokinių įtraukimo į laisvų vietų turinčias 4–11 klasių grupes. 

Mokslo metai prasidės spalio 1-ąją, o paraiškų su dokumentais laukiama iki gegužės 31 dienos. Mokinių tėvai, globėjai ar mokyklos juos teikia Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriui el. paštu gintaras.balciunas@kaunas.lt. Konsultacijos teikiamos ir telefonu 8-645 12836.

Norintieji dalyvauti programoje turi atitikti jiems keliamus reikalavimus. Pateikiant paraiškas būtina pridėti individualiai atlikto „Wechslerio trumposios intelekto skalės” testo (angl. Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC) rezultatus. 

Kandidato minimalus bendrasis intelekto koeficientas teikiant paraišką į 3 klasę turėtų siekti bent 120 IQ. Pretenduojant į laisvas vietas vyresnėse klasėse, atsižvelgiama į esamą vietų skaičių, gautas paraiškas ir kiekvienos klasės intelekto koeficiento vidurkį. Jis gali būti aukštesnis nei minimali nustatyta riba. 

Apie sprendimą priimti į Tarpdisciplininę itin gabių mokinių programą pretendentai informuojami per 10 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos.

Parašykite komentarą