Kulkosvaidininkas
Karyba Miestas

Išskirtine fotografijų paroda pradedamas Karinių jūrų pajėgų atkūrimo minėjimo ciklas

Sausio 11 d. 12.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas) bus iškilmingai atidaryta Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) kario laivūno Tomo Donausko fotografijos darbų paroda „16 kasdienybės akimirkų karo laive“ ir karo laivų įrangos eksponatų paroda.

Ši paroda – vienas pirmųjų renginių siejamų su Lietuvos karinių jūrų pajėgų atkūrimo 30-osiomis metinėmis, kurios bus iškilmingai minimos š. m. liepos 4 d. Tačiau įvairūs kultūriniai, edukaciniai renginiai yra planuojami įgyvendinti ne tik Klaipėdoje, bet ir kituose Lietuvos miestuose per visus 2022-uosius metus.

Portretinėse fotografijose pavaizduoti 16 karo laivo įgulos jūreivių specialybių atstovai, neužimantys vadovaujančių pareigų. Tai navigatorius, elektrikas, signalininkas, motoristas, denio jūreivis ir kiti. Visi šie jūreiviai kartu sudaro svarbią įgulos grandį.

„Be įgulos laivas būtų tik bedvasis kūnas, kuris stovėtų „prikaltas“ prie krantinės, arba tarsi vaiduoklis klajotų jūros bangose,“ – sako parodos autoriaus lvn. Tomas Donauskas.

Šalia didelių fotografijų drobių, parodos lankytojai taip pat galės susipažinti su karinio laivo įrangos elementais – paliesti šturvalą, girokompasą, pelingatorių, pamatyti I pasaulinio karo inkarinę miną ir šiuolaikinį robotą, kuris jūros dugne ieško ir naikina tokias minas.

Planuojama, kad iškilmingame parodos atidaryme, kuris vyks Karo muziejaus sodelyje ir muziejaus parodų salėje, dalyvaus Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Giedrius Premeneckas, Kauno įgulos dalinių vadai, kiti garbūs svečiai.

Atidarymo ceremoniją kviečiame stebėti visuomenę, ypatingai jaunimą – moksleiviją, studentus, skautus, šaulius. Prieš iškilmingą parodos atidarymo ceremoniją (~11.40 val.) KJP orkestro nuskambės muzikinė programa, o Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai atliks defile su ginklais programą.

Į renginį kviečiami žiniasklaidos atstovai, kurie muziejaus parodų salėje turės galimybę pakalbinti fotografijos darbų autorių lvn. Tomą Donauską. Renginio metu prašome laikytis koronaviruso prevencijos rekomendacijų.

Paroda Vytauto Didžiojo karo muziejuje veiks iki vasario 16 dienos.

Parašykite komentarą