12291401
Švietimas

Išimtys praktiniams mokymams bei vertinimui

Karantino metu neformalusis suaugusiųjų švietimas vyksta nuotoliniu būdu, tačiau numatytos būtinosios sąlygos tęsti aviacijos ir jūrininkų praktinius mokymus bei užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas. Nebegalima vykdyti transporto priemonių vairavimo praktinių mokymų.

Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ numatyta, jog neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjai gali organizuoti aviacijos ir jūrininkų praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas.

Rengiant mokymus ir egzaminus privaloma užtikrinti, kad juose dalyvautų ne daugiau kaip 5 asmenys ir vienam asmeniui būtų skiriamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas, tarp asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 m atstumas, visi asmenys mokymų ir egzaminų metu bei jų vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Su naujuoju OV sprendimu galima susipažinti čia – nuoroda.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą