Kultūra

Iš fondų – į viešumą

Jau antrus metus Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus biblioteka dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuotos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projekte, šįkart ieškodama savo saugyklose saugomų dailės katalogų nenustatytų autorinių teisių turėtojų ir pristatydama paieškos rezultatus visuomenei.

Nustačius lig tol nežinotus autorinių teisių turėtojus, su jais pasirašomos autorinių teisių perdavimo Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui sutartys ir muziejaus biblioteka gali sėkmingai vykdyti kultūrinę šviečiamąją veiklą – skaitmeninti dailės katalogus ir vykdyti jų sklaidą visuomenėje: elektroninius išteklius talpinti visuomenei prieinamose elektroninėse erdvėse, pristatyti bibliotekos interesantams, naudoti edukacinėse programose moksleiviams ir studentams.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus per šiuos projekto vykdymo metus gavo leidimus viešinti dailininkų Eugenijaus Varkulevičiaus, Eglės Velaniškytės, Vaclovo Miknevičiaus, Jadvygos ir Vytauto Klemkų, Stasio Žirgulio ir kt. kūrybos katalogus.

Nepavykus nustatyti leidinių autorinių teisių turėtojų,  jie talpinami į Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kuruojamą ES „kūrinių-našlaičių“ elektroninę bazę, kur registruojami nenustatytų autorinių teisių kūriniai iš visų Europos šalių. Ši registracija patvirtina, jog, nepaisant kruopščios paieškos, autorinių teisių šiuo metu nustatyti buvo neįmanoma, todėl kūrinį tampa  įmanoma teisiškai viešinti su sąlyga, jog, visgi atsiradus teisių turėtojui, jam bus išmokėta numatyta kompensacija, o pageidaujant – leidinys bus pašalintas iš viešos elektroninės erdvės.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus savo bibliotekoje turi didžiulę kolekciją (daugiausia meno) spaudinių  nuo XV a. inkunabulo iki aktualiausias šiandienos meno ir kultūros realijas pristatančios bei analizuojančios šiuolaikinės menotyrinės literatūros. Savo asmenines bibliotekas Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui dovanojo Jonas Šileika, Petras Stauskas, Viktoras Vizgirda, Milda Kulikauskienė, Remigijus Grėbliūnas ir kiti praeities ir dabarties šviesuoliai, menininkai, meno mecenatai.

Pamažu Lietuvoje įsivyraujant atviro muziejaus veiklos formai, šių vertingų, retų ir aktualių bibliotekos leidinių prieinamumas plačiajai visuomenei tampa svarbiu Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus uždaviniu. Seniai laikas įsisąmoninti, kad tai, kas muziejuje saugoma, yra saugoma visuomenei, o ne atribojama nuo jos, todėl turi būti laisvai prieinama ir pasiekiama visiems,  ne tik išrinktiesiems. Šiuolaikiniame informacinės tinklaveikos pasaulyje geriausias sprendimas – laisvai prieinami elektroniniai ištekliai, padedantys išvengti interesantų laiko gaišaties, biurokratizuotų procedūrų bei apsaugantys senus, trapius leidinius, nuo dūlėjimo, dažno fizinio kontakto su skaitytoju padarinių. Šiame kontekste labai svarbu teisingai išspręsti autorinių teisių klausimą, nes norėdamas viešinti bibliotekoje saugomus leidinius, muziejus turi būti tikras, ar teisiškai gali tai daryti.

Žinoma, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus bibliotekos turtų sklaida vis dar, ir gana aktyviai, vyksta ir realioje erdvėje, toje pačioje muziejaus bibliotekoje, jos saugyklose. Bibliotekos fondais ne tik kasdieniame savo darbe naudojasi muziejininkai, menotyrininkai, kultūrologai, bet ir praktiką atliekantys studentai, įkvėpimo besisemią menininkai, knygų ir meno pasaulį pamilstantys mokiniai. Biblioteka pamažu tampa savotišku intelektualių, bendruomenei naudingų kūrybinės komunikacijos idėjų inkubatoriumi.

Daugiau apie Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vykdytą projektą, jo rezultatus ir kasdienę bibliotekos veiklą bei turtingą jos knygų kolekciją kviečiame sužinoti rugpjūčio 22 d., trečiadienį, 13 val. muziejaus muzikos salėje (V. Putvinskio g. 55) vyksiančiame projekto pristatyme „Iš fondų – į viešumą: NMKČDM bibliotekoje saugomas dailininkų palikimas“. Renginys nemokamas.

Informaciją parengė: Vilma Kilinskienė

 

Parašykite komentarą