pinigai 2
Miestas

Iš 11 Kauno savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) dividendus šiemet išmokėjo 6 įmonės

Iš 11 Kauno savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) dividendus šiemet išmokėjo 6 įmonės. Bendras SVĮ indėlis į Kauno savivaldybės biudžetą sumažėjo 39,7 proc. iki 3,5 mln. EUR. Tai rodo Valdymo koordinavimo centro skelbiami 2021 metų apibendrinti SVĮ rezultatai.

„Bendra visos šalies SVĮ sektoriaus grąža pernai buvo mažiausia per pastaruosius 4 metus. Tenka apgailestauti, bet globalūs pokyčiai – visoje Europoje reikšmingai brangstantys energijos ištekliai bei užsitęsusi COVID-19 pandemija – neigiamai atsiliepė ir SVĮ finansiniams rezultatams. Tai itin stipriai buvo jaučiama šilumos tinklų ir viešojo transporto sektoriuose. – pažymi Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius. – Nepaisant to, kad pernai SVĮ turėjo itin ženkliai išaugusias sąnaudas, tačiau šilumos kainos Lietuvos žmonėms nekilo tiek, kiek išaugo šilumos gamybos savikaina, transporto sektorius toliau išlaikė lengvatas bilietams. SVĮ turi įsipareigojimus visuomenei, todėl teikia nenutrūkstamas paslaugas, net jei ir pasikeitus aplinkybėms, šių paslaugų teikimas tampa nuostolingas”.

2021 metais Kauno SVĮ pardavimo pajamos augo 8,5 proc. iki 137,1 mln. EUR, tačiau dėl padidėjusių veiklos sąnaudų bendras Kauno SVĮ portfelio uždirbtas grynasis pelnas sumažėjo 17,8 proc. ir siekė 5,1 mln. EUR, kai 2020 metais uždirbta 6,2 mln. EUR grynojo pelno.

Labiausiai pelnas krito įmonėse: UAB „Kauno vandenys” (uždirbta 0,5 mln. EUR grynojo pelno, ir tai yra 63,9 proc. mažiau nei 2020-aisiais) ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas” (uždirbta 0,8 mln. EUR grynojo pelno, t. y. 25 proc. mažiau nei 2020-aisiais).

Pernai pelningai dirbo visos Kauno SVĮ, o daugiausiai grynojo pelno uždirbo UAB „Kauno švara”. Įmonės grynasis pelnas, lyginant su 2020-aisiais, padidėjo 17,2 proc. iki beveik 3 mln. EUR.

Bendrai visoje Lietuvoje SVĮ sektorius 2021 metais skaičiuoja patirtą 5,1 mln. EUR nuostolį, kai 2020 metais buvo uždirbta 28,7 mln. eurų pelno. Įmonių indėlis į Lietuvos savivaldybių biudžetus sudarė 6,1 mln. eurų, t. y. dvigubai mažiau nei pernai, kai buvo išmokėta 14,6 mln. EUR dividendų ir pelno įmokų.

Šįmet į Kauno miesto savivaldybės biudžetą SVĮ už 2021 metus paskyrė 3,5 mln. EUR, t. y. 39,7 proc. mažiau nei pernai. Dividendus išmokėjo UAB „Kauno švara” (2 mln. EUR), UAB „Kauno gatvių apšvietimas” (1 mln. EUR), UAB „Laboratorinių bandymų centras” (0,2 mln. EUR), SĮ „Kapinių priežiūra” (182 tūkst. EUR), UAB Kauno butų ūkis (150 tūkst. EUR), UAB „Centrinis knygynas” (40 tūkst. EUR).

„Prastesni SVĮ sektoriaus rezultatai yra sudėtingų COVID-19 pandemijos sąlygų ir įsiplieskusios geopolitinės krizės padarinys. Nepaisant to, pastaruosius metus stebime progresą SVĮ valdysenoje, ypač kolegialių organų srityje. Galime pasidžiaugti, kad pernai buvo itin sustiprintos ir depolitizuotos SVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos, kuriose jau 50 proc. sudaro nepriklausomi nariai. Viliamės, kad jau greitu metu SVĮ galės perimti gerąją praktiką iš šiemet valstybės valdomų įmonių sektoriuje pradėtos įgyvendinti veiklos matavimo koncepcijos, kuri leis individualizuotai pažvelgti į įmonių pasiekimus, įvertinant ne tik finansinius rezultatus, bet ir organizacijos tobulėjimą bei Lietuvos žmonių lūkesčius gauti kokybiškas paslaugas”, – pabrėžia Valdymo koordinavimo centro direktorius V. Danielius.

Kauno miesto savivaldybė valdo 11 įmonių: AB „Kauno energija”, UAB „Kauno autobusai”, UAB „Kauno vandenys”, UAB „Kauno švara”, UAB „Kauno gatvių apšvietimas”, UAB „Stoties turgus”, UAB „Centrinis knygynas”, UAB „Laboratorinių bandymų centras”, UAB Kauno butų ūkis, SĮ „Kapinių priežiūra”, SĮ „Kauno planas”

Iš viso 2021 metais Lietuvos savivaldybės valdė 239 įmones, kuriose dirbo beveik 21 tūkst. darbuotojų.

Apie Valdymo koordinavimo centrą

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. Taip pat Valdymo koordinavimo centras stebi ir analizuoja bei reguliariai rengia apibendrintąsias SVĮ veiklos ataskaitas.

Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvai EBPO Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje.

Parašykite komentarą