BIK 4
Karyba

Inžinerijos batalionas praėjusiais metais neutralizavo beveik 60 proc. daugiau sprogmenų

Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (PJVIB) kariai 2023 metais vykdė sprogmenų paieškos bei neutralizavimo darbus, randamų sprogmenų skaičius išaugo beveik 60 procentų, o Bendrosios inžinerijos kuopos kariai užbaigė dvejus metus trukusį Strazdų šaudyklos įrengimo projektą ir gerino ukrainiečių karių rengimo infrastruktūros kokybę Lietuvoje.

PJVIB Sprogmenų neutralizavimo kuopos kariai 2023 metais neutralizavo 8 182 vnt. įvairių tipų ir kalibrų standartinių sprogstamųjų užtaisų ir amunicijos, iš kurių net 5 370 vnt. (2022 m. – 2 228 vnt.) buvo rasta reaguojant į policijos pareigūnų pranešimus, gautus iš Lietuvos gyventojų. Tokių pranešimų pernai buvo 84 daugiau nei 2022 metais, o šį pokytį, išminuotojų teigimu, lėmė šaltesnė žiema – šaltis sprogmenis per tam tikrą laiką iš žemės iškelia į paviršių, kaip akmenis.

Sprogmenų neutralizavimo specialistams dažniausiai teko vykti į Vilkaviškio, Šakių, Klaipėdos, Raseinių rajonus. Nepasikeitė ir radinių statistika: artilerijos sviedinių rasta 45 proc., minosvaidžio minų − 30 proc., rankinių granatų – 10 proc., 15 proc. sudarė kiti standartiniai sprogstamieji užtaisai. Įspūdingiausiomis išminavimo operacijomis tapo Antrojo pasaulinio karo laikų aviacinės bombos SBe250 neutralizavimas netoli Šiaulių, kai dėl saugumo Zokniuose teko nutupdyti lėktuvus ir atlaisvinti oro erdvę, taip pat vokiškos aviacinės bombos SC250, rastos Panemunės miestelyje prie pat geležinkelio, neutralizavimas. Sudėtingumu išsiskyrė sovietinės padegamosios bombos ZAB-100, skirtos sukelti gaisrus, neutralizavimo operacija Rūdninkuose – bombą teko saugiai atverti, pašalinti iš jos degųjį mišinį ir padegamuosius elementus.

Iškalbinga ir praėjusių metų išvalytų teritorijų statistika − 2023 m. iš viso patikrinta 1 870 ha ir neutralizuota net 2 812 vnt. sprogmenų ir amunicijos, iš kurių net 1 316 vnt. sudarė standartiniai sprogstamieji užtaisai, kai tuo tarpu 2022 m. tokių užtaisų buvo rasta tik 118 vnt. Sprogmenų neutralizavimo kuopos vado kpt. Domo Laukaičio teigimu, praėję metai išaugo ne tik vykdomų operacijų skaičius, bet ir sprogmenų neutralizavimo specialistų paramos poreikis pratyboms. „Paramų skaičius nuo 663 per 2023 metus išaugo iki 887. Išaugo kuopos narų ir kinologų poreikis, o tam įtakos turėjo didėjantis sąjungininkų bei organizuojamų pratybų skaičius. Karinio rengimo periodai kariuomenėje labai intensyvūs ir tai atsispindi paramų statistikoje”, – sako kuopos vadas ir net neabejoja, kad šie metai bus nė kiek ne mažiau intensyvūs.

2023 metai išsiskyrė sparčiu Lietuvos kariuomenės pajėgumų didinimu ir užduočių skaičiumi PJVIB Bendrosios inžinerijos kuopos kariams. Be karinio rengimo užduočių jie nuolat teikė paramą kitiems Lietuvos kariuomenės daliniams: lygino ir prižiūrėjo poligonų kelius, įrenginėjo apsauginius pylimus ir infrastruktūrą šaudyklose, įvairias šaudymo pozicijas kovinei technikai, ruošė kariuomenės infrastruktūros plėtrai reikalingas konteinerinių stovyklų, angarų, ilgalaikių palapinių statymo vietų ir pan. aikšteles. Iš viso per pastaruosius metus kuopa paramą (pradedant inžinerinių užduočių organizavimu bei koordinavimu, baigiant inžinerine technika bei personalu) vykdė daugiau nei 60 kartų bei turėjo net 25 įvairios trukmės (nuo 1 iki 12 ir daugiau savaičių) infrastruktūros darbų pratybas.

Bendrosios inžinerijos kuopos vadas kpt. Audrius Alavočius, vertindamas 2023 metais atliktas užduotis, išskyrė mokomųjų tranšėjų Gaižiūnų poligone, skirtų gerinti ukrainiečių karių rengimo kokybę Lietuvoje, Strazdų šaudyklos kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šiaulių rinkine įrengimą bei Rūdninkų poligono šaudyklų infrastruktūros gerinimo darbus. „Ukrainiečių kariams mokyti skubiai reikėjo įrengti dvi mokomąsias tranšėjas. Vieno tranšėjų komplekso įrengimas su šarvuočio apkasais užtruko 3-4 savaites, tad tam teko skirti itin didelius pajėgumus. Taip pat pagaliau užbaigėme Strazdų šaudyklos įrengimo darbus. Įrengtos keturios šaudyklos, granatų mėtymo aikštelė, prieštankinių ginklų pozicijos. Plečiant ir pritaikant Strazdų šaudyklą kariuomenės poreikiams atlikome ir daug papildomų darbų: įrengėme kelių tinklą, apsauginius pylimus, pralaidas, sutvarkėme šaudyklų prieigas. Projektas užtruko dvejus metus, kadangi drėgnuoju metų periodu dėl specifinių gamtinių sąlygų dirbti buvo neįmanoma”, – pasakojo kuopos vadas ir pabrėžė, kad praėjusių metų užduočių našumui didelės įtakos turėjo stipriai atsinaujinęs kuopos technikos parkas, kuriame šiuo metu yra per 30 vnt. įvairios paskirties inžinerinės technikos.

Bendrosios inžinerijos kuopos kariams praėjusiais metais inžinerinę paramą teko vykdyti ne vien karinėse teritorijose, bet ir įgyvendinti išskirtinius projektus civilinėje aplinkoje. Vienas iš jų buvo oro gynybos sistemų vietų įrengimas Vilniuje prieš NATO viršūnių susitikimą, kitas – Partizanų memorialo Kryžkalnyje aplinkos sutvarkymas. Bendradarbiaujant su Raseinių rajono savivaldybe šio projekto metu pasodinta 70 ąžuoliukų, įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkyta veja.

Pagrindinis PJVIB keliamas tikslas – didinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios paramos užduotis. Greta pasirengimo valstybės gynybai bataliono kariai nuolat prisideda prie kariuomenės infrastruktūros gerinimo, remia LK padalinių bei NATO sąjungininkų pratybas, vykdo likusių nuo karo sprogmenų išvalymą ir prevenciją. 

PJVIB informacija ir nuotraukos.

Parašykite komentarą