Moksleiviai
Naudinga žinoti

Ikimokyklinio amžiaus mokinių sveikata geresnė nei vyresnių vaikų

Higienos institutas, remdamasis tvarkomos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) duomenimis, sukauptais iš Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenų, palygino 2021–2022 mokslo metų (toliau – 2021–2022 m. m.) ikimokyklinio amžiaus ir vyresnių mokinių sveikatos rodiklius.

Ikimokyklinio amžiaus mokinių dantys beveik tris kartus sveikesni, palyginti su 7–17 m. amžiaus mokiniais. 2021–2022 m. m. 60,7 proc. mokinių (0–6 m.) dantys sveiki,  7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 22,7 proc.

Vaikų fizinis pajėgumas aukštas. 2021–2022 m. m. 99,5 proc. vaikų (0–6 m.), lankiusių ugdymo įstaigas, dalyvavo ugdymo procese, priklausydami pagrindinei fizinio ugdymo grupei. Šioje fizinio ugdymo grupėje 0–6 m. amžiaus mokinių 2,4 proc. daugiau, lyginant su 7–17 m. amžiaus mokiniais (96,7 proc.).

Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) vaikai.

Normalaus svorio ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigas lankančių vaikų dalis panaši į vyresnių mokinių. 2021–2022 m. m. 62,8 proc. 2–6 m. amžiaus vaikų buvo normalaus kūno svorio. Šio amžiaus mokinių, turinčių normalų svorį, dalis nežymiai (0,8 proc.) didesnė, palyginus su 7–17 m. amžiaus mokiniais (63,6 proc.). Per didelio svorio (antsvoris ir nutukimas) 2–6 m. mokinių dalis sudarė 9,3 proc., t. y. 11,5 proc. mažiau nei vyresnių (7–17 m.) mokinių – 20,8 proc.

Kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas apskaičiuojamas pagal vaikams nuo dvejų metų amžiaus pritaikytas KMI vertinimo ribas, nustatytas kovos su nutukimu darbo grupės (angl. International Obesity Task Force; IOTF). Šios ribos Lietuvoje oficialiai įsigaliojo 2020 m. gegužės 1 d.

Ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigas lankantiems vaikams (0–6 m.) dažniau nei vyresniems mokiniams nustatomos bendros rekomendacijos dėl alergenų ir pritaikytos mitybos. 2021–2022 m. m. per profilaktinio sveikatos patikrinimą bendros rekomendacijos nustatytos 14,1 proc. 0–6 m. amžiaus ugdymo įstaigas lankiusių vaikų, tai yra 2,8 proc. mažiau nei vyresniems mokiniams (16,9 proc.). Iš šios vaikų dalies bendra rekomendacija „Vengti alergenų“ nustatyta 11,8 proc. 0–6 m. mokinių, t. y. 3,9 proc. daugiau nei vyresniems (7–17 m.) mokiniams – 7,9 proc., o rekomendacija „Pritaikytas maitinimas“ – 9,8 proc., t. y. 4,7 proc. daugiau nei 7–17 m. mokiniams – 5,1 proc.

8,4 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų nurodomos specialios rekomendacijos dėl sveikatos sutrikimų. Iš ugdymo įstaigas lankančių vaikų(0–6 m.), kuriems nustatyta speciali rekomendacija, grupės 2021–2022 m. m. dažniausiai nurodytos specialios rekomendacijos ugdymo procese buvo dėl kalbos išraiškos sutrikimų ((11,3 proc.), atopinio dermatito (7 proc.), kito, nepatikslinto kalbos sutrikimo (5,1 proc.). Sveikatos sutrikimai skirtingi, palyginti su 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos sutrikimais, dėl kurių užpildytos specialios rekomendacijos: miopija (trumparegystės) – 16,1 proc., astigmatizmas (7,4 proc.), dominuojanti alerginė astma (6,5 proc.). Specialios rekomendacijos dėl sveikatos sutrikimų 0–6 m. vaikams, kuriems nustatyta speciali rekomendacija, nurodomos 4,2 proc. mažesne dalimi, lyginant su vyresniais mokiniais (7–17 m.), kuriems nustatyta speciali rekomendacija, – 12,6 proc.

Daugiau informacijos apie ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos rodiklius, kaupiamus VSS IS, informaciniame leidinyje ,,Mokinių sveikata 2021 m.“, skelbiamame Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Mokinių sveikata“ (Mokinių sveikata – Higienos institutas) ir infografike (https://infogram.com/sveikatos-rekomendaciju-mokiniams-apzvalga-1h984wor8lw1z6p?live).

Parašykite komentarą